مجاهدین خلق فرقه مخرب رجوی، در انتظار سال سرنگونی!

سال های بیشماری گذشت، تا آن جا که به یاد دارم سالهای 1375 عملیات شناسایی و 1376 عملیات راه گشایی و 1377 عملیات نهایی (سرنگونی) توسط رجوی اعلام شد و سال ها از آن زمان می گذرد و هر سال، سال سرنگونی اعلام شده در صورتی که نظام بیش از پیش قدرتمند شده و به فناوری های جدید روز دنیا در ساخت تسلیحات دست پیدا کرده اما فرقه رجوی به عقب برگشته و هنوز در سال 1376 زندگی می کند و ساز عملیات سرنگونی می زند، شاید هم مثل اصحاب کهف به خواب چندین و چند ساله فرو رفته اند و تازه بیدار شده و فکر می کند سال 76 و آغاز سرنگونی است.
چقدر رجوی بدبخت و زبون شده که با فوت ایت الله رفسنجانی فکر می کند سرنگونی نظام آغاز شده، مگر فهم و شعور ندارد، البته که ندارد، وگرنه چطور نمی فهمد که بیش از 80 میلیون ایرانی صاحب انقلاب هستند و در بین این جمعیت رفسنجانی های زیادی زندگی می کنند که لایق و دلسوز و صاحب انقلاب هستند.
ناگفته نماند، شاید رجوی می داند اما خودش را به خریت می زند و می داند که انقلاب مال مردم و متعلق به مردم شریف ایران است و مردم همچنان با دل و جان انقلابشان را حفظ کرده و می کنند، پس رجوی و امثالهم در بین این مردم جایی ندارند و دربدری و خانه به دوشی سرنوشت همیشگی آن ها خواهد بود.
رجوی که بازهم از سرنگونی به قول خودش رژیم بعد از فوت رفسنجانی نا امید شده و متوجه شده که این انقلاب چون کوه استوار و تا انقلاب آقا امام زمان پابرجاست موضع گیری جدیدی اعلام کرده و دست به دامن امریکا شده است.
رجوی دیروز از خانم کلینتون حمایت و در ستاد انتخاباتی اش هزینه می کرد، امروز در اوج خواری و ذلت دست به دامن ترامپ شده و انتظار دارد وزیر خارجه ترامپ آقای رکس تیلرسون دستورات رجوی در شروع کارش، در دستور کار خود گذاشته و اجرا کند.!!!
در سایت دروغ پرداز رجوی آمده که آقای ابراهیم رئیسی محتمل جانشین آیت الله رفسنجانی در رأس نهاد تشخیص مصلحت نظام خواهد شد و معلوم است از این موضوع به وحشت افتاده و او را مورد تهمت که در قتل عام افراد فرقه دست داشته است، چنین نوشته اند:
گرچه ابراهیم رئیسی نسبتاً ناشناخته بوده اما این آخوند 56 ساله یک عضو کلیدی کمیسیون مرگ بوده که در تابستان 1988 ناظر بر قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی بودند که عمدتاً اعضای اپوزیسیون مجاهدین را شامل می شد.
در ادامه چنین نوشته اند: وقتی دونالد ترامپ اواخر این ماه وارد کاخ سفید شود، رکس تیلرسون وزیر خارجه نمی تواند اجازه دهد این جنایت وحشتناک بی مجازات بماند، بخصوص که می داند این جانیان نه تنها هنوز زنده اند بلکه در رأس مواضع قدرت هم قرار دارند و به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
اولاً، کی گفته که رجوی و دار و دسته اش بشر هستند، آن ها بقرهای بی شاخ و دُمی هستند که تلاش می کنند با این اراجیف و تهمت زدن ها خون های به ناحق ریخته شده بیش از 17 هزار ایرانی بی گناه را پایمال کنند و مورد حساب رسی قرار نگیرند، زهی خیال باطل، مردم شریف ایران دیر یا زود آن ها را به دست بلند و توانای عدالت خواهند سپرد که به سزای اعمال ننگینشان برسند.
ثانیاً پول های رجوی در حد خریدن چند شخصیت بازنشسته از رده خارج امریکایی بوده نه در حد اجیر کردن ترامپ و کابینه اش، بدبختی فرقه رجوی این است که رهبر فراری و رئیس جمهور مادام العمر پوشالی افرادی مالیخولیا و عقب مانده ذهنی هستند که هیچوقت آینده نگری و تحلیل درستی نداشته و یکی از پیش بینی های آن ها محقق نشده و نخواهد شد.
پس بهتر آن است که بگردند در بین گروه های فراری رهبر و رئیس جمهوری برای خودشان پیدا کنند، چون این ها (مریم و مسعود) هنوز در سال 1376 به سر می برند.

خروج از نسخه موبایل