حضور آقای احمد اکبری سواره در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان

مورخه 3/11/95 آقای احمد اکبری سواره به دفتر انجمن خوزستان آمد تا درمورد آخرین وضعیت خواهرش مریم که سالهاست اسیر ذهنی فرقه رجوی است خبری کسب کند.
در این دیدار اعضای انجمن نجات ضمن خوش آمدگویی به آقای اکبری گفتند طبق خبرهایی که ما ازاوضاع واحوال اعضای اسیر در فرقه ساکن در آلبانی داریم متاسفانه چندان هم خوشایند نیست. درست است که اعضای اسیربا انتقال به آلبانی نسبت به زمانی که درعراق بودند امنیت جانی پیدا کردند اما واقعیت این است که آنها هنوز از نظر ذهنی و جسمی اسیر فرقه هستند. چرا که فرقه رجوی با بهره گیری ازمنابع مالی نامشروع خود درآنجا هم با خریدن دانشگاه قدیمی تیرانا آن را تبدیل به کمپی شبیه اشرف ولیبرتی با همان قوانین فرقه ایی که برآن حاکم بود کردند وکماکان با هرترفند و توطئه ای مانع از جدایی اعضا از فرقه می شوند. اعضای انجمن نجات همچنین اشاره ای هم به وضعیت اسفبار زنان اسیر در فرقه کرده و گفتند متاسفانه زنان اسیر فرقه وضعیت متفاوت تری داشتند زیرا رجوی با دادن مسئولیت های پوشالی به زنان اسیرسعی می کرد خط وخطوط سرکوب خودش درمناسبات را پیش ببرد به همین خاطر آنها را تهدید می کرد وبه آنها می گفت با توجه به  مسئولیت هایی که دارند حق جدایی ازفرقه را ندارند یا با جعل خبرآنها را از حضور درفضای بیرون مناسبات بشدت ترسانده  واگر می بینید که درصد زنان جدا شده ازفرقه پائین است فقط به همین دلیل است. خانم بتول سلطانی بعد از فرار از فرقه راز جنایاتی که رجوی درحق زنان روا داشته را فاش کرد.بنابراین تنها راه نجات آنها علاوه براینکه خودشان هم باید دراین زمینه تلاش کنند این است که خانواده های آنها همچنان باید به تلاش های خودشان برای نجات عزیزانشان به هرطریق ممکن ادامه دهند.
آقای احمد اکبری گفت حقیقتا سالهاست که ما ازوضعیت خواهرمان خبری نداریم وهمیشه هم نگران وی بودیم اما همواره از وی هم گلایه داشتیم که چرا دراین سالیان حتی یک تماسی هم با ما نگرفته است که با این توضیحات شما متوجه شدیم که دراصل او مقصر نبوده ما فکر می کردیم وقتی به آلبانی منتقل شد می تواند حداقل با ما تماس بگیرد که متاسفانه تاکنون دراین رابطه خبری نشده بهرحال ما که فعلا امکان دسترسی به وی را نداریم ولی به تلاش های خودمان را برای نجات او ادامه خواهیم داد .
درپایان اعضای انجمن ابراز امیدواری کردند با تلاش های مجدانه ای که خانواده های اسیران فرقه وهمچنین اعضای جداشده ازفرقه درحال حاضر انجام می دهند هرچه زودتر تمامی اسیران دربند فرقه رهایی یابند.  
 

خروج از نسخه موبایل