دادخواهی خانواده های کرمانشاهی از وزارت خارجه فرانسه

جمعی از خانواده های کرمانشاهی که فرزندان و عزیزانشان در فرقه تروریستی رجوی اسیر هستند طی طوماری از وزیرخارجه فرانسه که هم اکنون در سفر به تهران بسر می برد خواهان دخالت او برای ملاقات و دیدار کوتاه این پدران و مادران با فرزندان و بستگان خود در زندان مجاهدین شده اند.
جناب آقای وزیر محترم خارجه فرانسه
ضمن خوش آمد گویی به سفر به کشور ما و آرزوی موفقیت برای شما و ملت فرانسه و امید به پایداری این روابط و صلح، ما خانواده های کرمانشاهی کسانی هستیم که فرزندانمان –همسران –پدران ومادرانمان در چنگ فرقه ای گرفتار شده اند که رهبری و اتاق عملیات این گروگان گیری بزرگ در حومه فرانسه پایتخت دولت شماست. این گروگان گیر بزرگ به نام مریم رجوی است که متاسفانه با سوء استفاده از حربه آزادی در کشور شما به مجالس رسمی و غیر رسمی دولت شما رفت و آمد می کند و مشروعیت برای ادامه گروگان گیری کسب می کند.
ما از کشور شما که داعیه آزادی و دموکراسی دارد انتظار نداریم حقوق بشر را فدای زد وبند های سیاسی و سایر موارد کند شما خوب می دانید که رجوی ها از سال های دور با دوز وکلک به کشور شما آمدند و از آنجا تمام عملیات های تروریستی داخل ایران را فرماندهی کردند. حال سئوال ما از شما این است که چگونه است که فردی که مثل یک رهبر مافیایی در کشور شما حضور دارد این فرد اختیارات می گیرد که بتواند بیش از سه هزارنفر را بدون هیچ گونه مدارک هویتی  اعم از شناسنامه و کارت عبور و گذرنامه از یک کشور آسیایی از قاره ای به قاره ای دیگر منتقل کند و آنها را در قالب یک پرنده قفسی که مایملک شخصی فردی باشد هرجا دلش بخواهد منتقل نماید؟
آیا این سوء استفاده کلان از قانون و دموکراسی ومماشات دولت مردان شما نیست؟
جناب وزیر محترم چگونه در ورودی فرودگاه هر کشور غربی مسافری حتی یک حیوان قفسی و یا تزئینی  همراه داشته باشد از او مجوز خواسته و بازخواست می شود اما رجوی سه هزار انسان را گروگان  می گیرد وآنها را مانند وسیله شخصی هر جای می برد وهیچ قانونی هم  به او خرده نمی گیرد؟ آیا شما فکر می کنید مردم ایران خصوصا ما خانواده ای اسیران  نمی دانیم پشت این بی عدالتی وگروگان گیری چیست؟
ما اینک از شما می خواهیم برای نجات عزیزانمان در رویکرد خود نسبت به این فرقه مافیایی بازنگری کرده و به ما کمک کنید تا عزیزان خودمان را که در چنگ این گروگانگیر است رها سازیم.
جمعی از خانواده های استان کرمانشاه
 

خروج از نسخه موبایل