پاک کردن رد پاهای مسعود رجوی توسط فرقه

بیش از سه دهه مسعود رجوی حاکم بلامنازع تمام وقایع این فرقه بوده است تمام تصمیمات سیاسی ایدئولوژیک استراتژیک این دستگاه توسط او تئوریزه شده و به اجرا در امده تصمیماتی که به نابودی چند نسل منجر گشته فردی که چیزی نمانده بود ادعای پیامبری کند امروز پس از اینهمه خسارت و ضربه به چند نسل از مردم ایران گریخته و اثری از او نیست. فرقه رجوی بخوبی میداند زمان پاسخگوئی فرا رسیده پاسخ به چه؟ پاسخ به همه چیز پاسخ به سه دهه خیانت به مردم ایران پاسخ به اینهمه خونریزی که او یعنی مسعود رجوی  مسئول شماره یک ان بوده است فرقه رجوی و خود رجوی این را بخوبی میداند که زمان پاسخ گوئی فرا رسیده است حتی قربانیان این فرقه در البانی لبریزاز تناقض شده اند که بالاخره چرا فرقه رجوی به این نقطه رسیده است جائی که امروز سرباز پیاده ترامپ شده اند سرباز پیاده هائی که یک عمر در خدمت صدام بودند تا نقش خود را بعنوان وطن فروشانی که اب و خاک شان را تقدیم صدام کردند انها  امروز تمام عیار خود را در اختیار ارباب جدید قرار داده اند تا شاید که از این نمد کلاهی برای رسیدن به قدرت بسازند.
همچنین از زمان خروج کامل فرقه رجوی از عراق سعی بر این شده که تمام رد پاهای مسعود رجوی پاک شود اما چرا میخواهند رد پاهای مسعود رجوی را پاک کنند؟ ایا این درخواست اربابان سعودی یا اسرائیلی یا امریکائی بوده که رد پاهای مسعود رجوی را پاک کنند تا بتوان روی این اسب مرده شرط بندی کرد؟
اربابان جدید فرقه رجوی میدانند که تمام تئوری های این رهبر خود شیفته به شکست انجامیده و انها باز به خوبی میدانند که مردم ایران هیچگاه سیاه کاری های این فرد مجنون را فراموش نکرده و نخواهند کرد در نتیجه به جسم بی جان فرقه متوسل شده اند که شاید بتوانند از این جسم بیمار برای مقابله با کشور ایران استفاده کنند کاری عبث و بیهوده که وقتی متوجه شوند فرقه سودی برایشان ندارد مثل دستمال کاغذی مچاله شان میکنند و پرتاب شان میکنند به ناکجااباد این سرنوشت خائین به کشور و میهن است. فرقه رجوی خجالت میکشد از زبان خودش به امریکائی ها بگوید که ایران را بمباران کنید بهمین خاطر از زبان استعاره استفاده میکند مثلا در سایت هایش از قول جنگ طلبان امادگی امریکائی ها را برای حمله به ایران تبلیغ میکند و این اوج بی شرفی کسانیست که روزگاری نوکری صدام را میکردند و امروز که او را از دست داده اند به جنگ طلبان نژاد پرست رو اورده اند البته برای فرقه رجوی فرقی نمی کند که نوکر و پادو و وسیله چه کسانی باشند انها چون دیگرهیچ راهی برای رسیدن به قدرت ندارند حاضر هستند هر چه اربابانشان بگوید را بکنند در این شک نکنید و به همین جهت هم سعی میکنند رد پاها و گنداب های رهبرشان را پاک کنند او را گم کنند و روزی او را مرحوم بنامند و روزی شیر بیدار چرا که واقعا دیگر اب از سر این فرقه گذشته است دیگر ابروئی ندارند که نگران ابرویشان باشند.
از طرف دیگر با گم کردن رد پاهای مسعود رجوی به تمام سوالات و تناقضات قربانیان فرقه میخواهند خط بطلان بکشند چرا که مسعود رجوی گفته من مسئول همه چیز هستم و من پاسخگو بدین ترتیب تمام سوالات قربانیان این فرقه را مسکوت میگذارند فرقه رجوی خوب میداند زمان پاسخگوئی فرا رسیده همه میدانند زمان پاسخگوئی فرا رسیده است اما میخواهند از ان بگریزند و پاسخ ندهند امروز را به فردا و فردا را به پس فردا به این امید که از این ستون به ان ستون فرج است.بی جهت نیست که خیلی عجله دارند کشور ایران بمباران شود یا جنگ خانمانسوز دیگری رخ دهد که اینها از این مهلکه بگریزند برای فرقه رجوی نه اب و خاک ایران مهم است و نه مردم ایران.
اما خوشبختانه مردم ایران به خوبی اگاهند و از جنگ و خونریزی هیچگاه استقبال نمی کنند و بدین ترتیب برگ های خیانت فرقه رجوی را نقش بر اب میکنند.

منصور نظری

خروج از نسخه موبایل