با سلام به برادر عزیزم حشمت الله کاربخش

با سلام به برادرعزیزم حشمت الله کاربخش

حشمت عزیز برادرم امیدوارم همیشه خوب و خرم باشی این دومین نامه است که برایت می نویسم هرچند تاکنون پاسخی از تو نگرفتم اما من وظیفه خودم می دانم که همواره برایت نامه بنویسم چرا که من برای دل خودم وهمچنین دل مادرمان می نویسم برای اینکه تورا دوست داریم.حشمت عزیز این روزها دلم حسابی برایت تنگ شده بطوریکه می گویم ای کاش حشمت درهمان عراق می ماند می دانی چرا؟! چون ما می توانستیم به راحتی به آنجا سفر کنیم وخودمان را به نزدیکی تو برسانیم تا گرمی وجودت را حداقل حس کنیم اما ازطرف دیگرهم چون سلامتی ات برایمان مهم بود بازخدا را هم شکر می کنیم که از خطرات دور شدی.حشمت جان مادرمان بدلیل بیماری زمین گیر شده اما همواره بخاطر دوری تو گریه می کند پس بخاطرسالها رنج و زحمتی که برایت کشید بخاطر محبت های بی دریغش به تو وما به هرطریقی  که می توانی با ما تماس بگیر بگذار مادر خسته ات بعد ازسالها انتظار صدایت را  بشنود بگذار تا ما اعضای خانواده ات هم صدایت را بشنویم.

برادر خوبم یادم میاد یکبار که تو مرخصی نداشتی یکی ازدوستانت از جبهه کردستان آمد منزل ما و دو روز مهمان ما بود همان موقع من برایت یک عینک آفتابی گرفته و به او دادم تا بدست تو برساند که نمی دانم هنوزآن را داری یا نه؟ اما بگذریم تنت سلامت باشد تورا به خدا می سپاریم وهمیشه ازخدا خواستیم که دوری ونگرانی های ما هرچه زودتر به پایان برسد.الهی آمین.

قربان تو برادرت ذبیح الله.سعی کن با این شماره با ما تماس بگیر      09165286276  

خروج از نسخه موبایل