روز بزرگداشت زن و جایگاه آن در فرقه رجوی

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال روز بخصوصی رو پیش رو داریم که در ان جایگاه واقعی زن مورد ستایش قرار میگیرد که البته با توجه به گذشت زمان و متاسفانه سوءاستفاده هایی که از ان میشود دیگر تبدیل به سنبل یک روز فرمایشی شده که البته از ان طرف نیز در جوامع غربی و اروپایی از زن بعنوان ابزار که تنها برای مصالح آنها باشد استفاده میشود.
8 مارس که در تقویمهای بین المللی ازان بعنوان روز جهانی زن یاد میشود در کشور ما نیز به ان نگاه ویژه ای می شود و این برعکس تمام توهمات فرقه رجویسم میباشد که ملت ما را دشمن زن معرفی میکند.
اما در عصری که تمام دنیا پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و زن نیز در ان جایگاه بخصوصی دارد، در فرقه ها و گروههای تروریستی همانند داعش و سازمان مجاهدین این ارزش و مقوله را نداشته و از ان تنها برای سود جویی و رسیدن به امیال و هوسهای خود استفاده میشود که نمونه بارز آن را در فرقه رجوی مشاهده میکنیم که از زن برای پیش بردن اهداف کثیف مانند اعمال زور به مردها و همچنین هوسبازی سرکرده ملعون فرقه استفاده میشده که به عقد در آوردن 900 نفر از زنان فرقه رجوی از ان جمله میباشد که شهره عام و خاص شده و افشاگریهایی که برخی از زنانی که از این سازمان ضدبشری توانستند خودشان را رها نمایند پرده از این جنایتها برداشته و چهره شیطانی سران این فرقه ضاله را نشان داد.
زنان همانطور که در جوامع غربی بر عکس آنچه که ادعا میکنند که حقوق زن را رعایت میکنند، متاسفانه تنها برای تبلیغات کالاها و استفاده های غیر اخلاقی مورد استفاده قرار میگیرد و در گروههای تروریستی مانند داعش نیز که دست پرورده همین به اصطلاح رعایت کنندگان حقوق بشر هستند، بعنوان عوامل سوءاستفاده جنسی یا به اصطلاح خودشان نکاح جهادی قرار میگیرند که در مقایسه با آنچه که در فرقه رجوی بر روی زنها انجام میگیرد ارتباط تنگاتنگی دارد که البته تمام این گروهها و دولتها بهم وابسته میباشند که این چنین جنایتهایی رو در حق زنان انجام میدهند و آنوقت برای سرپوش گذاشتن بر روی خیانتهای خود و در فرقه ای مانند رجویسم برای مشغول نگه داشتن ذهن عناصر فرتوت خود چنین حرکاتی را انجام میدهند.
دفتر انجمن نجات استان گلستان این روز را به تمامی زنان میهنمان بخصوص زنانی که فرزندان آنها در سازمان تروریستی مجاهدین اسیر شده اند و حتی  نتوانسته اند به مدت یک ساعت با آنها ملاقات نمایند و همچنین زنانی که بی هیچ هدفی بغیر سوءاستفاده از آنها در این فرقه خبیث گرفتار شده اند تبریک گفته و آرزوی آزادی همه زندانیان این فرقه را دارد

خروج از نسخه موبایل