دیدار با خانواده جواد دولتپور عضو اسیر رجوی درآلبانی

جواد دولتپور درآغازین دهه هشتاد درهنگامه جستجو برای اشتغال درکشور ترکیه ناخواسته به تور مافیای رجوی افتاد و با فریب و نیرنگ و وعده کارمناسب دراروپا به عراق واشرف مضمحل شده کشانده شد وبی آنکه بفهمد وانتخاب کند سالیان است که بدور از ارتباط با خانواده دراسارت رجوی است وهم اکنون نیزدرتشکیلات تحت کنترل رجویها درآلبانی بسر میبرد.
خانواده دولتپورازقربانیان زلزله سال 1369 رودبار گیلان هستند که متاسفانه 4 عضو این خانواده ازجمله مادروسه فرزند طعمه زلزله شدند وطبعا مصیبت بزرگی را به جان خریدند.
خانم سمیرا دولتپورکه به اتفاق همسرخود در دفترانجمن نجات گیلان حضور پیدا کردند دردیداربا مسول انجمن گفتند " مصیبت بزرگتراززلزله که یک بلای طبیعی بود ؛ اسارت برادرنازنینم جواد هست که چیزی حدود پانزده سال است که ازایشان دورهستیم ودرد جانکاه وفراغش را با سختی تمام داریم تحمل میکنیم. جواد بخاطرکمک مالی به خانواده درصدد برآمد به ترکیه برود وشغلی دست و پا بکند ولیکن از بد روزگار چنگال اهریمنان رجوی چونان اختابوس رویش افتاد ومسیرزندگیش را ناخواسته به انحراف کشاند وازما قربانی گرفت. من تمام عشقم داداشم جواد هست وواقعا دیگردوری واسارتش را نمی توانم تحمل کنم وامروزهم به اتفاق همسرم که مقیم تهران هستیم به گیلان آمدیم وخدمت شما رسیدیم که درصورت امکان برای رهایی برادرگلم عازم آلبانی بشویم ویا هرکاری که ازدست مان ساخته است پیشقدم باشیم ودراین مسیرزحماتی که شما متحمل میشوید پیشاپیش تشکروقدردانی بکنیم."
خانم سمیرا دولت پوردرحالیکه بسیارمتاثرونگران می نمود درادامه افزودند: " جواد نازنیم قبل ازانتقال به آلبانی ازداخل اسارتگاه لیبرتی چندبارموفق به برقراری تماس تلفنی با من و سایر اعضای خانواده شد وقول اکید داد که درفرصت مناسب ضمن جدایی از رجویها به ایران و نزدمان بیاید.حقیقت الان خیلی نگرانم که با وجود انتقال به آلبانی که طبعا می بایست ازآزادی عمل بیشتری برخوردار باشد؛ هیچگونه تماسی با ما نداشته وشخصا بشدت احساس بدی دارم که نکند رجویها بلایی سرش آورده باشند چونکه به قطع ویقین میدانم جوادم ازاعضای ناراضی ومنتقد علیه تشکیلات دربند رجویها بوده وهست ودعا میکنم خدای منان پشتیبانش باشد ودرسال جدید 1396 اورا به ما برگرداند."  
نامه دلسوزانه خانم سمیرا دولتپوربه برادراسیرش درلیبرتی
یادت هست چقدربرایم سوغاتی می آوردی
قربانیان اغفال شده لیبرتی پشت خط تلفن با خانواده
 گفتگوی تلفنی با خانم سمیرا دولتپور کارشناس ارشد رشته روان شناسی

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن