این لقب بیشتر از همه به رجوی برازنده است!

بازهم این مهرداد هرسینی کاسه لیس رجوی است که به میدان آمده تا مثلا با اعلام عدم موفقیت های رژیم، اذهان را ازشکست بی نظیری که مسعود رجوی بر سازمان مجاهدین خلق تحمیل کرد دور ساخته ودرعین حال شریک جرمی برای جنایتکاران اصلی جهان تراشیده وحتی آنها را تبرئه نماید!
او درنوشته ی " قماربازی که تنها برای باختن خلق شده است " چنین آورده است:
" سرانجام پس از قریب سه ماه از بروی کار آمدن دولت جدید در ایالات‌متحده و چرخش در سیاست خارجی این کشور در رابطه با دیکتاتوری ولی‌فقیه، نمایندگان ارشد از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه در اقدامی مشترک، لایحه «مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده» رژیم آخوندی را برای تصویب به کنگره ارائه نمودند ".
ما سالهاست که گفته و بازمیگوییم که احزاب جمهوریخواه ودموکرات آمریکا، مدت هاست که حکم یگانه حزبی را پیدا کرده اند با دوجناح راست وبنابراین وحدت عمل آنها تعجبی درما ایجاد نمیکند!
ثانیا، دولت درسایه ی امریکا این کار را برای ایران تنها نمیکند بلکه دشمن هر کشوری است که نافرمانی هایی دربرابر سیستم سلطه گرانه ی او میکنند!
ترامپ درابتدا سعی کرد که با دانه پاشی به روسیه، ابتدا ایران وچین را منزوی کند وسپس روسیه ی تنها مانده را ببلعد که فعلا موفق به فریب قدرت های جهانی ومنطقه ای فوق الذکر نشد و این عوامل دولت درسایه بود که ازترامپ سواری گرفت واورا گام به گام ازمواعید انتخاباتی اش دور کرد که  البته هنوزهم، این سواری دادن ترامپ به مرحله ی نهائی خود نرسیده وحالا هم هرگاه که دست داد و رسانه های مقتدر دراختیار صهیونیست ها ونئوکان ها غفلت کردند، چموشی نشان میدهد!
اوبهتر میداند که درصورت تسلیم کامل با اعتراض وسیع رای دهندگان عاصی شده ی خود روبرو میشود و درصورت بزیر کشیده شدن ازطرف این رای دهندگان، جانشینی متفاوت تر ازخود و خانم کلینتون صهیونیست خواهد داشت که پیش بینی این وضع، ترامپ را که جزئی ازسرمایه داران آمریکا بوده و طرفدار حفظ این سیستم با رنگ ولعاب دادن به آن میباشد، می ترساند!!
علاوه بر آن، برخلاف نظریات قبلی ترامپ که میبایست داعش ازبین برود، شکست داعش درسوریه وکم وبیش درعراق که ایران دراین امر نقش قابل توجهی داشته، دولت سایه را وادار ساخت که به ترامپ تحمیل کند که با اعزام مشکوک نیروها به سوریه وعراق، نگذارد این داعش بطور کلی ازبین برود!
نتیجه اینکه، این تحریم و تهدید ها، ازتلخی شکست داعش نشات گرفته ودولت پنهان واصلی آمریکا، درصدد توقف پیروزی های سوریه ومتحدانش بوده وطبیعی است که بخواهد این فشارها را برایران وارد کند!!
هرسینی به نوشته اش چنین ادامه میدهد:
" در بخشی از این لایحه… آمده است: تحریم‌های الزام‌آور جدید (در ارتباط با برنامه) موشک‌های بالستیک؛ به معنی اعمال تحریم‌های الزام‌آور بر افراد مرتبط با برنامه موشک بالستیکی (رژیم) ایران و کسانی که با آنها دادوستد می‌کنند ".
زمانی که ایران براساس مفادی ازتوافق نامه ی برجام از تجهیزکافی ومدرنیزه کردن لازم نیروی هوائی خود محروم است، چه کار دیگری برای تقویت از سیستم دفاعی خود میتواند بکند؟
ساختن موشک وبطور کلی ایجاد سیستم بازدارنده، حق هرکشوری است وایران هم بخاطر محدویت های گذاشته شده برای نیروی هوایی خود (سیستم تهاجمی)، چه کار دیگری درتقویت سیستم دفاعی خود میتواند انجام دهد؟!
آمریکا مثال سرگردنه گیرانی است که دشمنان ورقبای ایران را به انواع سلاح تهاجمی پیشرفته مجهز ساخته و با این کار، سگ را بازگذاشته وسنگ را بسته!!
ایران چاره ای جز انجام این کارها ندارد وبرای راضی نگه داشتن محافل ودولت های حافظ منافع یک درصدی های متنعم وآروق زن جهان، مجبور به شکستن غرور وعزت ملی خود نیست و متاسفانه این مسئله نیز خالی از پرداخت هزینه نخواهد بود واین تقصیر ایران نیست وبلکه هزینه ایست که برای زیاده خواهی دولت پنهان وسیستم آمریکا می پردازیم!!
همچنین:
" سیاست میلیتاریزه کردن کشور و هزینه‌های عظیم برای کمک به جریانات بنیادگرا و تروریستی که تنها یک نمونه آن حمایت از حوثی‌ها در یمن، حزب الشیطان در لبنان، باند فاسد و جانی حکیم و مالکی، نیروی تروریستی بدر و انواع و اقسام انصار در عراق و یا گردان‌های فاطمیون در سوریه و به‌ویژه نیروی تروریستی قدس در جای‌جای منطقه بحرانی خاورمیانه، اکنون نه تنها به بار ننشسته است، بلکه در چرخه مخرب خود هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش مردم ایران گذاشته است ".
حوثی ها و حزب اله لبنان جنبش های مردمی بوده وبرای دفاع ازکشور وحریم آن مبارزه میکنند و چون این نوع مبارزات براساس قوانین سازمان ملل متحد مشروع وقانونی است، اطلاق نام تروریزم به آنها، دهن کجی به تعاریفی است که ارگان های بین المللی از تروریزم کرده اند!
با این توضیح که ایران نقش درجه چندم در یمن دارد وحتی قادر به رساندن کمک های انسانی به کودکان گرسنه نگه داشته شده ی یمنی ندارد واین کودکان بصورت صدها هزار نفری ومیلیونی، دربرابر چشمان دولت ها وملت های جهان میمیرند وعربستان وآمریکا درمقابل این نسل کشی عریان، مورد مذمت دولت ها قرار نمیگیرند و درعوض، جریانات تباهی مانند رجویه، با طرح مکرر نام ایران سعی در منسی کردن این جنایات کرده وشریک جرم حنایتکاران حاکم برعربستان وآمریکا هستند!!
صابر
 

خروج از نسخه موبایل