مریم سناتور مک کین را به جای مسعود قالب کرد اما…

سوابق سناتور و پارلمانتر بازی فرقه رجوی به دهه ها پیش برمی گردد اما هیچ وقت رجوی نتوانسته آن راندمانی که ایده آلش بوده را از آن برداشت کند.
فرقه رجوی از دهه شصت به بعد اعلام کرد که حمایت یک پارلمانتر به از تمام خلق قهرمان. رجوی تنها وتنها به یک چیز فکر می کرد وآن اینکه از کانال این حامی ها بتواند خود را به عنوان آلترناتیو ثبت نماید اما هیچ وقت به آن نرسید.
آنها از مروین دایملی شروع کردند ودست به دامن تمامی لردهای انگلیسی. ایوبری/آنانز وآبه پیر و خلاصه همه شدند اما به جایی نرسیدند ورجوی همه تلاش خود را به کار بست ودر ماکزیمم سطح به چاپلوسی و لفت و لیس پرداخت ولی راندمانی که از این راه کسب کرد دوگانگی و تناقض درونی برای نیروها ومریدان خود بود.
یک روز رجوی پیامی خواند و در آن در حضورتمام نیروهایش  مریم را مسئول اول فرقه نامید و چون جای خودش خالی بود موجی از تضاد و تناقض تشکیلاتی و ایدئولوژیکی در درون فرقه به بار آورد. ودر نقطه عطف دیگری وقتی مریم را به عنوان رئیس جمهور شورا برگزید در درون گفته شد که مسعود نفر دوم سازمان شده و موجی از تناقض به بار آورد.
اما اینک وقتی بیش از 13 سال از غیبت وبلاتکلیفی رجوی می گذرد و مریم هم برای اولین باربعد از سقوط صدام در تجمع عمومی فرقه حضور یافت ودستش خالی و مسعود همراهش نبود  برای برگرداندن ورق و وارد کردن یک شوک تا غیبت و نبود رجوی را توجیه کند دست به دامن سناتور مک کین شد.
بدین وسیله با پرداخت مبلغ کلان او را برای چند ساعت به جمع فرقه ای ها برد تا در ورود اولیه مورد بازخواست مریدان رجوی قرار نگیرد.
براساس اطلاعات درونی از برخی افراد مسئله دار وتقابل کننده درون فرقه مریم مورد سئوال اغلب افراد قرار گرفته و آنها پرسیده اند اکنون دیگر نه عراق و نه خطری هست و نه شرایط خطیر و از لیست هم بیرون آمده ایم و چتر حمایتی امریکا هم روی سر فرقه است علت اینکه رجوی را کماکان مخفی و یا بلاتکلیف کرده اید چیست؟
مریم هم در جواب آنها گفته است آقای مک کین از عناصر مسئول و تعیین کننده در ستاد کل نیروهای مسلح امریکا و وزارت دفاع آنهاست و قول داده بعد از این ملاقات در خصوص مسلح نمودن مجاهدین تصمیم بگیرد. و گفته می شود مریم اضافه کرده او نمی توانسته هم مک کین و هم مسعود را باهم به یک نشست  بیاورد  گویا دوباره شیره سرفرقه ای ها مالیده و گفته برای مسعود افت دارد با کسی در یک نشست حضور یابد. وبعد از کلی تناقض گویی گفته هنر شما این است که مجاهد بمانید ولاغیر. منتظر پیروزی و… نباشید. همه بروند خود را بخوانند! چرا دنبال مسعود هستند.
لابد مریم بحث را امنیتی کرده وخواسته با آن طلبکاران را تهدید کند و با مارک ذهن خراب امنیتی آنها را ساکت و خاموش کند. سئوال در مورد مسعود کجاست؟ فقط سئوال یک رژیمی است!
دقیقأ این کلمات و کلیات بیرون زده از نشست مریم  بوده.
 

خروج از نسخه موبایل