رده و عنوان در فرقه رجوی فقط برای حفظ تشکیلات

در بدو ورود به سازمان موضوعی که در ابتدا جلب توجه می کند اینکه کسی هیچ درجه ای و نشانی ندارند.البته این ظاهر قضیه هست و فرد به محض ورود این تناقض را حس می کند چون این موضوع هم فقط در حد پوسته داستان می باشد.
رجوی در جلسه ای اعلام کرد ما سرباز صفر نداریم و تک تک افراد افسران ارتش آزادیبخش هستند اما عملا این حرف با عملکرد فرماندهان در تعارض می باشد.در فرقه رجوی افراد را با کلمات اختصاری می شناسند یعنی  کاندید عضو K و عضو O  و M  و M   قدیم MO  حال در این بین بیشترین صدمه و فشار بر روی عضو کاندید می باشد که به نوعی بدنه این فرقه محسوب می شوند تمام کارهای سخت طاقت فرسا به عهده آنهاست ولی کمترین ارزش در این دستگاه ندارند مسئولین رجوی در سطح های بالاتر فقط نظاره گر بوده  و خبر چینی وهمزمان کار را از نیروها می خواهند.در این فرقه اعتماد به افراد از لایه M  به بالا صورت می گیرد.که سابقه آنان بالای 14 سال است در مورد زنان این رده بندی کاملا فرق می کند تا رده های کاندید عضو و عضو همان است ولی با این تفاوت که سابقه معیار نیست.حال چرا رجوی این عنوانها را داده و آیا اساسا کار بردی دارد باید گفت برای حفظ تشکیلات و افراد آری! چون ما به ازای هر عنوان یک مسئولیتی هم داده می شود رجوی با این اهرم تعدادی که معترض هستند و مسئله دارکه میز چپ می کردند را باید  ساکت می کردند  و فرد هم فکر می کرد  الان دیگر چه اتفاقی می افتد.تعدادی را  هم با گرفتن عنوان آنها سرجایشان می نشاند که اصطلاح آر پی جی خوردن محسوب می شود این فرد دیگر تا مدتی در لاک خود می ماند به او سختگیری می شد و چنان شخصیتش را خورد می کنند که مجبور شود دوباره به چاپلوسی و چاکر و نوکر هستم ادامه دهد.در مورد زنان رجوی با یک هدف کثیف که خوب می دانست این تنها راه بقای تشکیلاتش بعد از عملیات مرصاد یا همان دروغ جاویدان بود دست زد آوردن زنان در رده های بالای فرماندهی حال شاخص برای این زنان متفاوت بود.هر کس خودش را به مریم قجر نزدیک تر و سر سپار تر بود وتیغ کشی از مردان بیشتر می کرد به رده های بالاتر می رفت چون می گفتند X  خوب حق خواهر مریم را با یقه گیری  بگیرد و رجوی از زنان خواسته بود تا می تواند بر مردان سخت بگیرند چون این تنها اهرمی بود که می توانست از پاسخگوئی به آنها در امان باشد و همین زنان هرچه در سمت بالاتر مطیع تر باشند عنوان های بالاتری می گرفتند زنان بعد از عضویت اصطلاح شورای رهبری می گرفتند که خود این موضوع هشت لایه داشت بارها من خودم شاهد بودم همین زنان متناقض بودند چون اون کارائی لازم را نداشتند در امورات نظامی ولی مگر می شود از فرمان مسعود و مریم سر پیچی کنند.این گام اولی بود که باید آزمایش پس می دادند برای اینکه رجوی بتواند به نیات شوم و پلید خود دست پیدا کند.
رجوی از یکطرف عنوان های پوشالی می داد و باز از طرف دیگر آن روی سکه جنسیت را در مباحث انقلاب کذائی اعلام می کرد یعنی هر کس دنبال رده و کرسی خواهی بود در بحث دوران غرق تر است باید از رجوی پرسید شخص شما که در زیاده خواهی در کاکل این داستان قرار دارید چون به کمتر از ایران رضایت نمی دادید اما ما ندیدیم یک بار انتقادی به خود کنید بر عکس برای خود حرمسرایی راه انداختید چون به خودشان مجازمی دانستند هر کاری را بکند.بنابر این تمام این بازیها و اعتبارهای کذائی به افراد تا هنگامی ذره ای ارزش دارد که در بین این فرقه باشید.خارج از آن می شوید همان اصطلاحاتی که رجوی برای افراد جدا شده بکار می برد رجوی فقط به خودش و خواسته های نا تمامی که فقط در خیال و توهم اوست فکر می کند.
 

خروج از نسخه موبایل