حضور فدریگا موگرینی درایران و سوزش بی انتهای رجویها

درمراسم تحلیف ریاست جمهوری دکتر روحانی چند صد نفر از رهبران و دیپلمات های کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند ولیکن حضور فدریگا موگرینی مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بمنزله تایید دمکراسی درایران و سلامت برجام ازجانب ایران ودیپلماسی مقتدر آن ؛ رجویها را برآن داشت که غیظ و کین ضد میهنی افسارگسیخته خود را به انتها رسانده وبا کوبیدن خود بردر و دیوار به هذیان گویی مبتذل متوسل شده و اباطیل بی پایه سرهم کنند.

خانم موگرینی متعاقب حضور گرم و صمیمی خود درمراسم تحلیف ریاست جمهوری دکترروحانی در توییترش نوشت: روز گذشته برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی در ایران بودم و در جهت تضمین اجرای کامل توافق هسته‌ای اقدام کردیم.
رجویها درخصوص اجرای مراسم تحلیف درفضایی دمکراتیک وآزاد وشرکت صدها تن ازمسولان وبلند پایگان خارج کشوری خاصه حضورمسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درسایت های جورواجورخود به هذیان گویی افتاده وبا عجزوناله ازحضورخانم موگرینی گلایه کردند که چرا درمراسم تحلیف دکترروحانی درایران غیردمکراتیک! حضورداشته اند!
سوزش رجویها ازاین امرآنچنان شدید بود که محمد علی توحیدی تئوریسین فرقه رجوی دربرنامه تلویزیونی سیمای نفاق درپاسداشت تروریسم تحت عنوان جنبش دادخواهی درخصوص حضورخانم فدریگا موگرینی با خشم وکین وغضب حیوانی وبرآمده ازماهیت تروریستی خود گفت” سیاست خارجی اتحادیه اروپا برمبنای دمکراسی بنیان شده است حال وقتی موگرینی درمراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران شرکت میکند به این معناست که ایران کشوری دمکراتیک است واین رویکرد موگرینی ما را بشدت ناراحت کرده است!!”
شخصا با توجه با شناخت عمیق خود ازفرقه بدنام وفروپاشیده رجوی اعتقاد راسخ دارم که نگرانی وناراحتی های رجویها بسیارفراترازحضورخانم فدریگا موگرینی درایران ومراسم تحلیف دکترروحانی است چرا که آنان ازثبات واقتدارایران درمنطقه که طناب دار خود و سایر همپالگیهای تروریست خود میدانند ؛ می ترسند و وحشت شدید دارند ونیست ونبود خود را احساس میکنند.
سخنان دکتر روحانی درمراسم تحلیف آنچنان قوی وعقلانی وبا درایت بود که برای دوستان ایران وایرانی بسیارجذاب وستودنی وغرورآفرین بود وبرای دشمنان ومعاندان ایران ازجمله رجویهای متواری ازوطن ومردم بسیارسخت ودردآورکه موجب شد درمنتهای عصبانیت درونمایه پست خود را استفراغ کنند.
شخصا بعنوان یک ایرانی با غرور و احترام پا به پای سخنان جذاب دکتر روحانی در کنارمردم وهمنوعانم با جان ودل گوش شدم وکیف کردم خاصه آنجا که گفتند” قرن شمسی حاضر که به پایان آن نزدیک شده‌ایم دوران تجربه‌اندوزی برای مواجهه هوشمندانه ایران و اسلام با جهان مدرن بود و ما در گذر چهار دهه گذشته، درس‌ها و عبرت‌های بسیاری آموختیم و همه آنها را توشه راهی خواهیم ساخت که در پیش داریم. ما آموخته‌ایم که جمهوری اسلامی ایران ترکیبی یکپارچه از جمهوریت و اسلامیت است و نباید هیچ یک از آن دو را نادیده گرفت.
ما آموخته‌ایم که جامعه ایرانی از لحاظ سبک زندگی دارای تنوع است. زنان، مردان، جوانان، روستائیان و شهرنشینان ما به یک شیوه زندگی نمی‌کنند و همه برداشت یکسانی از فرهنگ و هنر ندارند. این تفاوت و تنوع را باید به رسمیت شناخت و پاس داشت چه اینکه همه اقوام ایرانی پاره تن مام وطن هستند و حق دارند که خواهان توجه و مشارکت بیشتر باشند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متوازن و عادلانه در همه کشور محقق شود.
ما باور کردیم علی‌رغم گام‌های بلندمان هنوز تا رسیدن به جایگاه بلند قدرت اقتصادی تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان فاصله داریم ما امروز می‌دانیم که تحولات مربوط به شرایط جهانی، منطقه‌ای و ملی‌ مرتبط با زنان و جوانان، بر حال و آینده کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود و اذعان داریم که برای ساختن آینده‌ای که تجلی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت باشد، ناگزیر از اتکاء بیشتر بر توانمندی‌های بی‌پایانشان هستیم.
پس از 4 دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیده‌اند که فراتر از شعارهای رنگارنگ، چاره‌ای جز به بنا کردن جامعه‌ای عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم.
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل