فرقه رجوی از ادعای «استقبال خونین از جهانخواران آمریکایی» تا استقبال از سیاست های ترامپ

پس از اعلام سیاست جدید آمریکا توسط ترامپ، سران فرقه تروریستی رجوی برگ دیگری از وطن فروشی و خیانت را رو نمودند. بلافاصله پس از سخنرانی ترامپ که وی در آن سیاست جدید آمریکا درباره ایران را اعلام نمود، مریم قجر در پیامی از آن استقبال نمود. و مسئولین فرقه تحت نام شورا، اطلاعیه ای با عنوان «استقبال خانم رجوی از سیاست جدید آمریکا علیه ایران و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران» صادر نمودند که در آن مریم قجر مابه‌ازاء جاسوسی‌ها و وطن فروشی هایی که انجام داده اند، درخواست نمود تا از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شوند.
دو نکته در این پیام برایم برجسته تر بود؛
نکته اول: در زمان آزاد کردن گروگان های آمریکایی، رجوی و دیگر مسئولین فرقه ضمن تهمت زدن به مقامات جمهوری اسلامی آنها را متهم به سازش با آمریکا کرده و مدعی بودند که بدلیل سازشکاری مقامات جمهوری اسلامی، آمریکا (که آن زمان آن را «امپریالیست» می نامیدند) جری تر شده و به فکر حمله به ایران افتاده است و بر اساس این تحلیل که گذشت زمان مشخص نمود چقدر دروغ و کشکی بود، به آمریکایی ها هشدار دادند که از آنان «استقبال خونین» خواهند کرد!!! و هم زمان به مقامات ایرانی هشدار می دادند که در برابر آمریکا نرمش نشان ندهند!!!
در زیر بخش هایی از نشریه مجاهد شماره 103 را ملاحظه می کنید:


حال همان هایی که مدعی «استقبال خونین» از آمریکایی ها بوده و مقامات ایران را به سازشکاری با «آمریکای جهانخوار» متهم می کردند، امروز همراه با نتانیاهو و شاه عربستان از اینکه آمریکا سیاست جدیدی برای حفظ منافع خود اعلام و ایران را تهدید کرده است، «استقبال» نمودند!!!
زمان به خوبی جبهه بندی ها را مشخص نمود و نشان داد چه کسانی با هم دوست و چه کسانی با هم دشمن هستند.
نکته دوم: در این اطلاعیه از قول مریم قجر گفته شده که اعلام موضع جدید ترامپ باید با 5 اقدام عملی همراه باشد تا به نتیجه برسد. یکی از این اقدامات مطرح شده از سوی مریم قجر این بود که دولت عراق باید مابه‌ازاء اموال و تجهیزات و تسلیحات و قرارگاههای فرقه در عراق، به سران فرقه پول بپردازد.
ورای مضحک بودن این موضوع که دادن پول به فرقه رجوی یک محور عملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است و به نظر می رسد که یک شیادی از سوی مریم قجر باشد، مطرح کردن این موضوع را باید اوج وقاحت رجوی ها دانست. چرا که مریم قجر می گوید آمریکا از دولت عراق بخواهد در ازای سلاح ها، تجهیزات و قرارگاه هایی که رجوی ها از صدام و در واقع از جیب مردم عراق مجانی گرفته بودند و پس از سرنگونی صدام، همان سلاح ها و تجهیزات را دو دستی و با ذلت به آمریکایی ها تحویل دادند و آمریکایی ها هم آنها را منهدم نمودند را به آنها بپردازد!!!
به رجوی ها باید گفت که کور خوانده اید، خوردن مال مفت و پول مزدوری عادت تان شده اما اینبار بوی کبابی که استشمام کرده اید، بوی خر مرده است که کباب کرده اند.
صالحی

خروج از نسخه موبایل