بازهم دخیل بستن باند رجوی به کنگرس من های سوپر ارتجاعی!

خبر زیر که درچند پاراگراف آورده شده، ازرسانه های فرقه ی رجوی است:
” اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تصویب طرح مجلس نمایندگان در مورد جنگ یمن، نقش رژیم ایران را در این جنگ بسیار مخرب خواند و گفت:‌ دخالت رژیم ایران در یمن مانع تحقق صلح است…وی گفت:‌ آنچه وضعیت را وخیم‌تر کرده، این است که یمن تبدیل به جبهه دیگری برای سلطه‌طلبی‌ منطقه‌یی رژیم ایران شده و در پی توافق اتمی دولت سابق این سلطه‌طلبی تسریع شده است”.
ازنظر این سخنگوی یک درصدی های حاکم بر آمریکا، صلح، زمانی معنی دارد که مردم یمن، زبان بریده به کنجی نشینند تا سلطه گران وایادی مرتجع آنها، برای این مردم با سابقه ی تاریخی نسبتا خوب ودرخشان، تعیین تکلیف نمایند!
والا کیست که نداند با آغاز تحرکات مدنی این مردم، عربستان ابتدا عبداله صالح (رئیس جمهور یمن) رابرداشت وشخص دیگری را بجای او انتخاب کرد که نتوانست بغیر از زبان گلوله وسرنیزه با مردم خود سخن بگوید!
مردم ایران باید بدانند که طبق سنت دیرینه، همه ی مردم یمن مسلح هستند و حاضرین درتظاهرات مدنی، دربرابر گلوله باران نیروهای طرفدار عربستان، بزرگ منشی نشان داده وحتی یک گلوله بسوی پلیس وارتش شلیک نکردند و تنها زمانی که نیت حکومت دست نشانده برای کشتار وسیع خود را درک کردند، اقدام به شورش عمومی نموده واغلب نقاط کشور را تصرف کرده و با استفاده از سلاح های ارتش یمن و نیروهای وفادار به رئیس جمهور برکنار شده ازطرف عربستان،مسلح شدند واین امر ارتباطی با حکومت ایران ندارد وحضور ایران درمنطقه ودرجوار سواحل آبی خود،  در مقابل حضور ناوگان های غول پیکرآمریکائی که ازهزاران کیلومتر دورتر آمده اند، چیزی مثل عدم حضور است!
همچنین:
“نیروی نیابتی اصلی رژیم ایران، حزب‌الله، به حوثیها کمک می‌کند، آنها موشکهای متعدد شلیک کرده و حملاتی علیه عربستان انجام داده و شهروندان بیگناه را به کشتن دادند. فقط هفته گذشته، یک موشک بالستیکی در بالای پایتخت عربستان در ریاض رهگیری شد”.
زمانی که یمن وسوریه ازطرف عربستان، محاصره ی دریایی کامل شده اند، حزب اله نمیتواند کمکی درحد ارزاق به یمنی ها بکند، چه رسد به کمک موشکی!
شما چراقبول ندارید که ارتش یمن بطور طبیعی موشک داشت و پس از قیام عمومی مردم،این موشک ها دراختیار مردم شورشی قرار گرفته است؟!
همینطور:
” در اینجا باید متذکر شد که کنگره در ماههای اخیر، سخت‌ترین اقدام دو حزبی را برای به چالش کشیدن تجاوز رژیم ایران اتخاذ کرده است. این اقدام شامل تحریم برنامه موشک بالستیکی قاره‌پیمای آن و حمایت آن از گروه تروریستی حزب‌الله می‌شود؛ و در این رابطه اشتباه نکنید: رژیم ایران یک دشمن شناخته شده، و بزرگترین تهدید امنیت منطقه است”.
آرزو میکردم که این کنگرس من، تعریف خود را ازامنیت ارائه مینمود تا میدانستیم که او چه نوع امنیتی را وبرای چه کسانی میخواهد!
آیا او ماهیتا میتواند به چیزی جز امنیت قبرستانی – تا بوسیله ی آن بتواننند تمام منابع مردم منطقه را بنفع 500 شرکت حاکم بر سرنوشت جهان مصادره کنند- اعتقادی داشته باشد؟!
به گمان من که نه وراست آنست او این امنیت را برای فربه تر کردن یک درصدی های متنعم میخواهد که البته درتضاد شدید با منافع بشری ومنافع ملی تک تک کشورهای منطقه است!
سیروس غضنفری
عضو نجات یافته از فرقه ی رجوی
تبریز

خروج از نسخه موبایل