فرقه رجوی با صد من نمک هم تطهیر نمی گردد!!!

چهارشنبه هفته گذشته ششم دسامبر برابر با 15 آذر 1396 گروهی از جدا شدگان به دعوت پارلمان اروپا در سمیناری تحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر از انجمن پیوند رهایی، ایران فانوس، و کانون آوا شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، غفور فتاحیان، مهدی خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی و رضا صادقی جبلی به دعوت فراکسیون سوسیال دمکرات پارلمان اروپا که در بروکسل بر گزار شده شرکت کردند.
از قضا همزمان با این کنفرانس در آستانه روز جهانی حقوق ‌بشر کنفرانسی با حضور مریم قجر در یکی از سالن های دیگر در پارلمان اروپا به دعوت لابی های فرقه رجوی جلسه ای را برگزار کردند.


طنز ماجرا اینجاست فرقه رجوی که ادعای حقوق بشر و دم زدن از آزادی را سر می دهد نتوانست حضور جدا شدگان را در جلسه دیگری که در پارلمان اروپا برگزار شده بود را تحمل کند این زن عقده ای به تیم حفاظتی خود که همانند اراذل و اوباش هستند دستور داد که به آقایان مهدی خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی حمله فیزیکی کنند وقتی که این آقایان از سالن خارج می شدند آنها را غافگیر کرده و وحشیانه به باد کتک گرفتند جالب است بدانید خود مریم از داخل پارلمان اروپا این عملیات را فرماندهی کرد.
در قلب اروپا آن هم در محوطه پارلمان اروپا افسار پاره کرده ماهیت اصلی خود را بر ملاء نمودند، اگر دستشان باز بود حتماٌ نفرات را می کشتند. توجه کنید فرقه رجوی در ملاء خودش که مدارش بسته بود هم قانون بود و هم مجری در اشرف و لیبرتی و سایر پایگاه های خود در طی آن سالیان طولانی چه بلایی بر سر اعضای خود آورد واقعاٌ کمتر کسی خبر دارد چه جنایت های را در حق یاران و همسنگران خود مرتکب شدند هر شخصی هم کمی با سلایق رهبری فرقه زاویه داشت برخورد کرده و در مضان شک اعضا را نابود می کردند.
وقتی یک جریانی در تشکیلات خویش حقوق اعضای را زیر پا گذاشته و نادیده می گیرد و به بهانه های واهی وحشیانه افراد را سرکوب کرده آیا ادعای حقوق بشری از سوی فرقه در عرصه اجتماعی شعار مضحک و خنده داری نیست باید طنز روزگار نامید حقا که مرغ پر پخته را هم به خنده وا می دارد.
در سالهای بعد از انقلاب مردم ایران شانس آوردند فریب شعارهای پر طمطراق این فرقه را نخوردند اگر یک در هزار این فرقه زمام امور را بدست می گرفت وای به روزگار مردم ایران، همه را در قعر چاه فرو می کردند.
ذات بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است این جریان مخرب اگر چه حتی در شورای امنیت حضور یابد باز هم ماهیت تروریستی و فرقه ایش را عیان می کند این جریان به هیچ عنوان قابل استحاله نیست در قلب اروپا هم اگر صد سال توی نمک هم بخوابد باز هم تطهیر نخواهد شد.
گلی

خروج از نسخه موبایل