جدا شده ها از این پس حقوق خود را از کمیساریا می گیرند

رها شده های از فرقه رجوی در آلبانی از این پس مستمری خود را بدون واسطه از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این کشور دریافت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، استقلال رها شده ها از فرقه رجوی، مهر پایانی بر تمامی اذیت و آزار رها شده ها از چنگال این فرقه در آلبانی است.

بر اساس گزارش های رسیده ازآخرین وضعیت جداشده ها به فراق، مرز سرخ فرقه رجوی که تنها وسیله وابستگی جدا شده ها در آلبانی بود، پایان پذیرفت و این افراد حالا به صورت مستقل می توانند حقوق ماهیانه خود را از کمیساریا بدون قبول هیچ

منت، فشار و آزاری دریافت کنند.

این موضوع در حالی است که همزمان با آغاز سال جدید میلادی، فرقه رجوی حقوق و مستمری جداشده ها را به شدت کاهش داده و باعث بوجود آمدن شرایط بسیار وخیمی برای این افراد شده بود.

به گزارش فراق، سرانجام پس از اعتراض های شدید به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دولت آلبانی، کمیساریا پذیرفت حقوق این افراد را مستقل به خودشان پرداخت کند و به این ترتیب این پایانی بود بر تمامی سختی ها و منت هایی که هنگام گرفتن حقوق متوجه تک تک رها شده ها بود.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگانِ کشور آلبانی قول داده است تمامی مشکلات جدا شده ها به خصوص در زمینه مدارک قانونی و اجازه قانونی کار در این کشور را حل نماید.

همچنین اعلام شده است که کمیساریا در تلاش برای پیدا کردن کار بر اساس حرفه هر شخص می باشد و این موضوع تا شش ماه آینده در آلبانی حل خواهد شد.

بر اساس گزارش های رسیده، کمیساریا برای حل و فصل مدارک قانونی جدا شده ها و به خصوص مجوزهای سفر با دولت آلبانی وارد مذاکره خواهد شد تا بتواند یک راه حل مناسب برای این موضوع پیدا کرده و آن را در شش ماه آینده به اجرا گذارد.

این کار مهم و ارزشمند در این شرایط بسیار بحرانی جای بسیار تبریک برای خانواده های تمامی این عزیزان دارد و امیدواریم که در آینده هر چه بیشتر شاهد استقلال تک تک این افراد و موفقیت آنها در زندگی خود باشیم.

پایگاه خبری – تحلیلی فراق این رویداد مهم را برای خانواده های چشم انتظار اسیران فرقه رجوی تبریک عرض نموده و از خداوند منان رهایی تمام اسیران دربند این فرقهِ ارتجاع را آرزومند است.

خروج از نسخه موبایل