خانواده، نامی که رجوی ها از آن به شدت وحشت دارند

بدنبال درج مطلبی از خانم موکدی، خواهر یکی از اعضای گرفتار در فرقه تروریستی رجوی با عنوان «خواهرت خیلی بی قراره که حداقل صدایت را بشنود»، رجوی ها به وحشت افتاده و از ترس اینکه مبادا همین چند کلمه موجود در نامه احساسات انسانی برادری که در فرقه گرفتار شده را برانگیزد، با تکرار روشهای ضد انسانی خود، به اسم برادر، علیه خواهر مطلب نوشته و در دستگاه تبلیغاتی دروغ‌پرداز خود درج کردند.
* خواهر درد کشیده برای برادرش نوشته بود که برای شنیدن صدای او بی قرار است و از سران فرقه خواسته بود تا به برادرش امکان تماس تلفنی را بدهند. اما در مقابل این درخواست انسانی، رجوی‌های سنگدل برای ممانعت از انجام تماس، به هذیان گویی پرداخته و از قول عضو گرفتار خود نوشتند: چون جمهوری اسلامی به سرنگونی نزدیک شده است به خواهرم دستور دادند تا این نامه بنویسد بلکه جمهوری اسلامی را از سرنگونی نجات بدهد!!!


رجوی ها در قسمت دیگری از مطلب فوق الذکر وقاحت را از حد گذرانده و بجای آن که جواب بدهند چرا دهها سال است که مانع تماس اعضای فرقه با خانواده های خود شده اند، از خواهر دل شکسته طلبکاری می کنند که تو چرا در سی و دو سال گذشته تماس نگرفتی. سپس در هذیان گویی خود به این نتیجه می رسند که: پس این درخواستِ تماس تو، نشان همکاری با وزارت اطلاعات است!!!
رجوی ها آنچنان خود را به کوچه علی چپ می زنند که انگار نه انگار آنها بودند که اعضای فرقه را به قرارگاه مخوف اشرف در عراق برده و مانع از ارتباط آنها با دنیای بیرون و انجام تماس تلفنی با خانواده‌های شان شده اند.
انگار نه انگار که خودشان به اعضا می گفتند تلفن نداریم و امکان تماس نیست!!!
انگار نه انگار این رجوی بود که به اعضا می گفت خانواده «کانون فساد» است و هر کس که اسمی از خانواده اش می آورد را بجرم وابستگی به محاکمه می کشیدند.
انگار نه انگار که این رجوی و مریم قجر و دیگر سران فرقه تروریستی شان بودند که تعدادی از اعضای فرقه و منجمله آقای حسین مشعوف را بخاطر تماس تلفنی با خانواده اش به محاکمه کشانده و بعد از چند روز محاکمه و فشار سنگین جسمی و روانی، او را به دو سال زندان انفرادی در قرارگاه مخوف اشرف و در ادامه به 8 سال زندانی شدن در زندان مخوف ابوغریب محکوم کرده بودند.
این شیوه کار رجوی هاست که هر جنایتی را انجام می دهند و در کمال وقاحت طلبکاری هم می کنند. اما رجوی ها بهتر است بخاطر داشته باشند که دیگر صدام سرنگون و آنها از عراق اخراج شده و شرایط تغییر کرده است.
بی شک همانطور که رجوی ها در عراق نتوانستند با ترفند غیر انسانی قرار دادن اعضا برابر خانواده‌های‌شان، از سقوط قرارگاه جهنمی اشرف جلوگیری کنند، مطمئنا در فضای به نسبت بازتر آلبانی نیز نخواهند توانست با این ترفند، تشکیلات در حال فروپاشی فرقه تررویستی شان را مدت زیادی سرپا نگه دارند. چرا که خانواده ها از حق انسانی خود مبنی بر دیدار و برقراری تماس تلفنی، کوتاه نخواهند آمد.
صالحی

خروج از نسخه موبایل