دیدار صمیمی آقای عادل حزبه پور با اعضای انجمن نجات استان خوزستان

روز سه شنبه مورخه 21/1/97 آقای عادل حزبه پور برادر عبدالامیر حزبه پور از اعضای تحت اسارت فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات حاضر و با اعضای آن دیدار نمود. در ابتدا اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان ضمن خوشامد گویی و تبریک سال جدید آقای حزبه پور را در جریان آخرین وضعیت و تحولات فرقه مجاهدین خلق در آلبانی و اعضای خوزستانی که ظرف 2 ماه اخیر شجاعانه طلسم اختناق رجوی را شکسته و آزاد شدند قرار دادند.

اعضای انجمن تاکید کردند که تلاش خستگی ناپذیر سالیان خانواده و افشاگریهای اخیر جامعه جدا شدگان در آلبانی جواب داده و تشکیلات رجوی را در وضعیت شکننده و در مرحله فروپاشی قرار داده است. خبرهای رسیده از درون تشکیلات حاکی از مساله داری اعضا نسبت به عملکرد و وعده های دروغ مسئولین فرقه است.
آقای حزبه پور در پاسخ توضیحات اعضای انجمن گفت سران فریب کار سازمان سالیان اعضا را علاف کرده اند. آنها با دروغ و نیرنگ سالیان اعضای ساده لوح را به بازی گرفتند و عمر و جوانی آنها را تلف کردند. اعضا اگر حتی زندانی هم بودند حداقل هفته ای یکبار ملاقات داشتند و یا بعد از چند سال دوران محکومیت آنها تمام میشد. این سازمان هیچ آینده ای ندارد و اعضا هم بعد از سالیان به این واقعیت پی برده اند.
اعضای انجمن در پایان ضمن آرزوی آزادی هر چه زودتر برادر آقای عادل حزبه پور برای ایشان سلامتی و موفقیت را در سال جدید آرزو کردند.

خروج از نسخه موبایل