وحشت از افشای ماهیت جنایتکارانه در افکار عمومی آلبانی

سرانجام پرونده فرقه رجوی در شهریورماه 95 درعراق بسته و بطورکامل به کشورکوچک آلبانی منتقل شد. کشوری که مردمش ازنظراقتصادی و معیشتی فقیر بوده وازاول هم هیچگونه شناختی نسبت به این فرقه نداشتند. سرکردگان فرقه که بعد ازانتقال به آلبانی ادامه حیات جمعی را در جای دیگر دنیا برای خود متصورنبودند از روز اول با سوء استفاده از وضعیت بد معیشتی مردم آلبانی تلاش نمودند تا با بهره گیری ازامکانات مالی خود دربین آنها، حمایت اجتماعی کسب کرده وماهیت تبهکارانه خود را ازدید آنها مخفی نگاه دارند. اگر چه مردم آلبانی از روز اول نسبت به حضوراعضای این فرقه با ظاهری عجیب وغریب درکشور خود معترض بودند.

اما شروع فرار و جدایی برخی از اعضا در ماههای اول از فرقه و حضور آنها در مناسبات اجتماعی آلبانی ترفند ونقشه های سران فرقه را با چالش جدی روبرو کرد.سرکردگان فرقه که دیگر نمی توانستند مانند دوران عراق مانع ازجدایی اعضا شوند دراقدامی جنایتکارانه اعضای جداشده را تهدید کردند که اگر دست به افشاگری بزنند مستمری ماهیانه آنها که برعهده فرقه است قطع ودرمسائل حقوقی وپناهندگی آنها اخلال ایجاد خواهند کرد که متاسفانه تا چند مدت اخیرنیزتهدید و توطئه های فرقه کارساز بود وبه همین خاطر عمده اعضای جداشده بدلیل اینکه درکشور غریب یار و یاوری برای حل مشکلاتشان نداشتند مجبور به سکوت شدند. خوشبختانه بعد ازیک کارزار بین المللی سرانجام کمیساریا مجبور شد تا پرداخت مستمری اعضای جداشده را خود برعهده بگیرد و این روند باعث شد تا راه نفس اعضای جداشده برای بروز خشم فروخورده خود و بیان درد و رنجی که طی سالیان درفرقه متحمل شدند بازشده وشروع به افشای ماهیت فرقه در افکارعموی آلبانی کنند. این افشاگری ها باعث شد مردم آلبانی روزبه روز نسبت به ماهیت تبهکارانه فرقه پی ببرند ونسبت به ادامه حضور فرقه اعتراض کردند وهمین امرهم باعث شد تا سران فرقه مقرخود را ازتیرانا به حاشیه آن در دهکده مانز منتقل کنند.
وحشت فرقه رجوی ازافشای ماهیت خود آنجا اوج گرفت که اخیرا چند تن ازاعضای جداشده با حضور در کلیسایی درتیرانا با جمعی ازمردم و کشیشان آلبانی دیدار و به بیان شرح جنایات فرقه و ظلم وستمی که ازطرف سران فرقه برآنها روا داشته شده است پراختند.وقتی سران فرقه از این دیدار مطلع شدند سریعا چند تن ازاعضا را که هنوز مستمری آنها ازطرف فرقه پرداخت می شود صدا زده و تحت فشار قراردادند که می بایست با نوشتن متن دیکته شده ازطرف فرقه افشاگری صورت گرفته در کلیسا را محکوم وآن را دروغ وتوطئه رژیم علیه فرقه عنوان کنند!

دو تن از اعضای جداشده ای که متاسفانه هنوز مجبورند از فرقه مستمری ماهیانه بگیرند و همراه دیگر جداشده ها درجلسه کلیسا بودند آقایان آیت فلاحی وخلیل انصاریان بودند.

سرکردگان فرقه سراسیمه در وحشت از بی آبروتر شدن آنها را صدا زده و تحت فشار قراردادند تا با نوشتن متن دیکته شده ازجانب سران فرقه علیه افشاگری دیگراعضای جدا شده درکلیسا موضع گرفته وآن را محکوم کنند و بعد ازآن سران فرقه به اصطلاح موضع گیری آنها را دریکی ازسایت های خود منتشرکردند. حال بعد ازاتنشاربه اصطلاح موضع گیری این دونفر درسایت فرقه خانواده های آنها به محض اطلاع، با فرزندان خود تماس گرفته وعلت را ازآنها جویا شدند که فرزندان آنها عنوان کردند ما تحت فشارفرقه این متن را نوشتیم، ما درآلبانی یارو یاوری نداریم و اگر خواسته سران فرقه را اجابت نمی کردیم همین مقدار ناچیز حقوق ماهیانه ای را که به ما می دهند را قطع می کردند.تازه ما از انتشار متن خود درسایت فرقه اطلاعی نداریم.
خانواده های این دو نفر طی نامه ایی و با انتشار آن در سایت ها توطئه کثیف سرکردگان فرقه درسوء استفاده ازفرزندانشان را محکوم کردند.
سرکردگان فریبکار و جنایتکار فرقه رجوی باید بدانند که دوران مخفی نگاه داشتن ماهیت پلید فرقه و ترفند تحت فشار قراردادن اعضای جداشده به پایان رسیده و باید منتظر باشند وببینند که بیش ازاین ماهیت تبهکارانه آنها بخصوص درافکارعمومی آلبانی افشا خواهد شد ومردم این کشوردرنهایت بساط فرقه را ازکشورشان جمع خواهند کرد.
حمید دهدار

خروج از نسخه موبایل