گر پرده در افتد چه کسی باقی خواهد ماند

در سایت ایران افشاگر وابسته به دستگاه تبلیغاتی فرقه منحوس رجوی، یکی از جیره خواران این فرقه که حتی از وحشت افشاء شدن حاضر نشده نام کامل خود را در ذیل مقاله درج نماید و فقط به م. صادقی اکتفا نموده، اراجیفی که توسط عوامل جنایتکار مجاهدین دیکته شده و در سوزش مفرط بابت دیدار اینجانبان با اعضای خانواده های استان زنجان که یک امر انسانی و حقوق بشری محسوب می شود، ما را مزدور خطاب کرده است. در غالب جوابیه بسیار مختصر نظر این عنصر فرومایه را به دو نکته مهم جلب می نماییم:
اولا: ما حسب وظیفه انسانی و اخلاقی خود که قریب به 20 سال از عمر خود، اسیر قید و بند رجوی بودیم، در هر صحنه ای که بر ضد رجوی و برای افشاگری ماهیت کثیف وی ایجاد و بر پا شود سعی خواهیم که در اول صف قرار گیریم تا نه تنها به خانواده های چشم انتظاری که شما عزیزانشان را در بند کشیدید بلکه به تمامی جهان اثبات کنیم که مجاهدین یک گروه فرقه گرا، جنایتکار و ضد خانواده است.
دوما: شما که دم از آزادیخواهی و انسانیت و دمکراسی میزنید و هر آنکس که در مقابل شما قرار می گیرد مزدور خطاب می کنید. اینجانبان صمد اسکندری و فتح اله اسکندری (رها شدگان) از بند فرقه مخوف، مریم رجوی را در مقر موسوم به اشرف 3 در کشور آلبانی با حضور سایر اعضای خانواده ها که شما میپندارید با زور و اجبار مجبور به ملاقات با ما شده اند و خبرنگاران خارجی دعوت به مناظره می کنیم تا ببینیم ؛ گر پرده در افتد چه کسی باقی خواهد ماند… لازم نیست ما را تهدید به محاکمه نمائید چون ما و سایر جدا شدگان به جهت برقراری عدالت، قضاوت را به محکمه عدل الهی واگذار نمودیم.
صمد اسکندری و فتح اله اسکندری رها شدگان از بند رجوی از استان زنجان

خروج از نسخه موبایل