شوی ویلپنت و تکرار شارلاتان بازی مریم رجوی – قسمت اول

بعد از شوی مسخره ویلپنت توسط مریم قجر دوستان جدا شده استان مازندران سعی نمودند به جمع بندی آن برنامه بپردازند و آنرا از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهند که آیا مریم قجر داعشی به چیزی که از این شو مد نظرش بوده رسیده است یا خیر؟

البته دوستان پیشنهاد دادند این بار دل به دریا بزنند و در کنار آبهای نیلگون دریای خزر به این جمع بندی بپردازند تا علاوه بر جمع بندی از وضعیت فرقه تروریستی رجوی این پیام را به سران جنایت کار فرقه برسانند که آنان از جدایی تشکیلات مخوف شان بسیار خوشحال بوده و به دور از مناسبات زندگی جدیدی را آغاز نمودند.

ابتدا مسئول نشست خلاصه ای از عملکرد فرقه تروریستی رجوی در اختیار دوستان قرار داد و عنوان داشت اکنون با توجه به وضعیت پیش آمده مبنی بر جدا شدن تعداد زیادی از مسئولین قدیمی فرقه را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده است به نحوی که مهدی ابریشمچی بی غیرت دست از پا درازتر از فرانسه خودش را به آلبانی رسانده تا بتواند وضعیت خراب تشکیلات فرقه رجوی را جمع و جور کند.
مریم قجر داعشی به طور معمول و هر ساله شعار به اصطلاح سرنگونی را نشخوار می کند و عنوان می کند باید حکومت ایران سرنگون شود ولی جوابی نمی دهد که این مسئله از چه طریقی قابل حل است؟ اکنون هم دم از کانونهای به اصطلاح شورشی می زند که بیشتر به شعار روی کاغذ شبیه می باشد و اصلاً چیزی بارش نیست و آیا شعار نویسی روی کف دست و یا نشستن در ماشین و شعار دادن می تواند راهی برای برون رفت فرقه از منجلابی باشد که در آن گیر کرده است. البته که خیر.
مریم قجر در برنامه ویلپنت باز هم همان حرفهای همیشگی و همان نفراتی که از کشورهای مختلف جمع می کردند را جمع نموده بود ولی باید به این نکته اشاره نمود که تعداد افراد نسبت به گذشته کمتر بوده است.
در کنار این افتضاح مریم قجر که خودش هم بسیار ناراحت و عصبانی شد خیلی از خبرگزاری ها حضور افراد غیر ایرانی که از کشورهای مختلف به بهانه پاریس گردی به محل برنامه آورده بودند را افشا نمودند و عکس های آنان را پخش نمودند تا سند گویایی بر افتضاح شوی مسخره مریم قجر باشد.
البته در کنار درج این اخبار باید به مسئله پول گرفتن چند هزار دلاری نفرات غربی شرکت کننده در مراسم مریم قجر هم اشاره نمود که چگونه آنان برای دریافت پول بیشتر سینه چاک می دادند و برای مردم ایران نعره آزادی خواهی سر می دادند البته برای مردم ایران کاملاً روشن شد که درخواست آزادی خواهی از مشتی جنایت کار فریبی بیش نیست و آنان که هر روز حاضر می شوند تعداد زیادی در سوریه و عراق و یمن کشته شوند پس دیگر دل شان برای حقوق و آزادی مردم ایران و کشورهای دیگر نسوخته است.
در ادامه مسئول نشست در مورد افرادی که اخیراً از سازمان جدا شدند حرف زد. نفرات جدا شده با شنیدن اسامی افراد بسیار خوشحال می شدند و عنوان می داشتند که دیگر زمانی به پایان این فرقه جنایت کار باقی نمانده است. مریم قجر فکر می کرد که با تغییر مسئول اولی بتواند تشکیلات پوسیده اش را جمع و جور کند ولی این گونه نشد و هر روز شاهد خبرهایی مبنی بر نارضایتی در مناسبات به بیرون درز می کند. سئوال اصلی این است که آیا مریم قجر به چیزی که مد نظرش در ویلپنت بوده رسیده است یا خیر؟
ابتدا آقای عین الله شعبانی عنوان داشت اگر قبول کنیم که تمام خط و خطوط سازمان اشتباه بوده و روی محور خیانت و جنایت تنظیم شده است به طبع این شوی مسخره مریم قجر مانند گذشته هیچ دستاوردی نخواهد داشت و تکرار همان حرفهای پوشالی گذشته می باشد ولی چه سود سران فرقه با دادن رشوه و بای دادن زیاد سعی می کنند نفرات بیشتری را به برنامه خود بیاورند.
من بطور نمونه به یک مورد اشاره می کنم تا متوجه شویم که مسئولین فرقه تا کجا در دنیای جنسیت درگیر مسائل می باشند و آنان نمی توانند در این چنبره تشکیلات راهی به بیرون باز کنند بطور مثال یکی از مسئولین من به نام موسی فیض وقتی مریم قجر به فرانسه رفت او نیز همراه وی به فرانسه رفت ولی از بس در دنیای جنسیت غرق شده که دیگر یادش رفته بود که برای چه کاری به فرانسه رفته بود البته بعد از بازگشت نفرات از فرانسه به خوبی می شد از چهره هایشان خواند که تا کجا در منجلاب بورژوازی غرق می باشند چرا که در آنجا به اندازه کمی این زنجیر تشکیلات شل شده بود.
تنها هدف مریم قجر از راه اندازی این شوهای مسخره فقط به خاطر حفظ نیرو در کشور آلبانی است چون به خوبی می داند که اگر اعضای نگون بخت ذره ای به اشراف برسند دیگر جایی برای مریم قجر باقی نخواهد ماند و به همین خاطر است سعی می کند که تشکیلاتش از بین نرود و بتواند هم چنان از شیوخ مرتجع عربی پول دریافت کند.
ادامه دارد

خروج از نسخه موبایل