سران فرقه باز هم دنبال ضربه زدن بیشتر به جداشده ها در آلبانی هستند

این روزها سران فرقه رجوی دنبال این هستند تا جداشده ها از آلبانی بروند.
آنها گفته‌اند حتی برای این کار کمک مالی می کنند و در این میان تعدادی از افراد هم با این نیت که پولی از فرقه بگیرند به سوی فرقه رفته‌اند.
به گزارش فراق، برای همه ما جداشده ها سؤال شده بود که چرا سران فرقه دارند چنین کاری می کنند؟ و اگر واقعاً قصدشان کمک به جداشده هاست چرا از اول مقرری ماهانه آنها را قطع کردند.
من پیگیر این ماجرا شدم. اگر دوستان یادشان باشد چند ماه پیش ۱۲ نفر از جدا شده ها با اندک پولی که جمع کرده بودند و کمکی که از خانواده هایشان گرفته بودند اقدام به خروج از آلبانی کردند تا از این بلاتکلیفی در آیند که همه آنها در مرز دستگیر شدند.
علت هم این بود که نفر دوازدهم در آخر پشیمان شد و او کسی بود که از فرقه پول می گرفت. سران فرقه در مراجعه این فرد برای گرفتن کمک مالی او را با وعده پول بیشتر فریب داده و تمام اطلاعات افرادی را که می خواستند بروند از وی گرفته بودند.
سران خیاتکار فرقه همان لیست را در اختیار پلیس مرزی آلبانی گذاشتند تا تمام این افراد دستگیر شدند. یعنی اینکه سران فرقه دنبال این بودند تا تمام جداشده ها را آواره‌تر کنند و همین را چماق کنند و در مناسباتشان مطرح کنند و سایر افراد را با این موضوع بترسانند.
اما الان چرا دوباره به انجام این کار اقدام کرده اند چونکه دیده اند تعدادی رفته‌اند و تعداد بیشتری هم قصد رفتن دارند.
آنها در به در دنبال این هستند تا بدانند افراد چگونه و با چه امکانی می خواهند بروند؟
برای همین افراد را یک به یک صدا کرده و با او مصاحبه می کنند تا اطلاعاتی کسب کنند.
خلاصه اینکه این را خواستم بگویم سران فرقه باز هم دنبال ضربه زدن بیشتر به جداشده ها در آلبانی هستند اما ما همه با هم قسم خورده ایم تا کاری کنیم که سران فرقه آب خوش از گلویشان پایین نرود.
یادداشت از احمد دارابی

خروج از نسخه موبایل