عزای عمومی در اوورسوراواز پاریس

یکی از حامیان پر و پا قرص مریم رجوی مرد و این فرقه را در غم و ماتم فرو برد.
من نمی دانم الان مریم خانم چه حالی دارد. ولی فکر کنم دیگر نه خواب دارد و نه خوراک و یک گوشه ای زانو به بغل گرفته و زار زار گریه می کند و به همه فحش و ناسزا می دهد.
کسی هم جرات نمی کند به او نزدیک شود چون ممکن است هر چه دق و دلی دارد سر او خالی کند!
همین روزهاست که دوباره مریم خانم برود آلبانی و یک بند دیگر به بندهای انقلاب اضافه کند و بگوید تقصیر شماست که سرنگون نکردید و باعث شدید عمو مک کین هم دق کند و بمیرد و بیچاره بچه ها که بایستی حالا حالاها پروژه بنویسند و فاکت بنویسند و بیایند پیش خواهران شورای رهبری بخوانند که بله! مردن عمو مک کین هم تقصیر ماست. اگر ما اینقدر سربه سرش نمی گذاشتیم که تو مردنی هستی! چطور دم از سرنگونی رژیم می زنی؟! در حالی که ما 40 سال است نتوانستیم اینکار را بکنیم… اخراز یک پیرمرد لب گور چه کاری بر می اید؟
و اینجاست که خواهران شورای رهبری بگویند این که نشد نقطه آغاز؟! بروید از اول فاکتهایتان را بنویسید و بیاورید.
و این کار ادامه دارد تا سرنگونی خود فرقه رجوی!
احتمالا اینبار مریم خانم برای عکس یاد گاری گرفتن دست به دامن نتانیاهو و رژیم صهیونیستی شود چون فعلا فقط ان هست در دنیا که هر از گاهی یک لافی می زند ولی وقتی دو تا موشک از فلسطینی ها می خورد تا مدتی خفقان می گیرد!
امیدوارم که مریم خانم عبرت بگیرد و دست از سر بچه های مردم بردارد و بگذارد و همه بروند بدنبال زندگی شان!
سعیدی

خروج از نسخه موبایل