پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده سرخیان

بازگشت همه بسوی اوست
متاسفانه با خبر شدیم که پدر گرامی آقای علی سرخیان از همکاران انجمن نجات خوزستان دار فانی را وداع و به رحمت حق پیوست.
به همین مناسبت انجمن نجات خوزستان این ضایعه بزرگ را به آقای علی سرخیان و خانواده محترمش تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم شادی روحش را ازدرگاه خداوند منان خواستاریم.

خروج از نسخه موبایل