دشمنی سرکرده فرقه رجوی با ملت ایران

متاسفانه چند ماهی میباشد که با زیاده خواهی و زورگویی غیر انسانی امپریالیسم، اقتصاد کشورمان با بحرانهایی روبرو شد که رنج بیشتری به هموطنانمان وارد نمود و زندگی را تا حدودی برای آنها سخت نمود که البته کشور ایران از بدو انقلاب تا کنون با غلبه بر امپریالیسم و دول شرق و غرب توانست به حکومت مردمی خود برسد و در این چهار دهه به پیشرفتهای بسیار زیادی نیز نائل آمد که این به چشم آنها خوش نیامد. از ابتدای انقلاب تحریمهای ظالمانه بر علیه مردم ایران وجود داشته و گاهاً مشکلات اقتصادی برای آ نها به وجود آورده است. به هر ترتیب مردم ایران با صبر و پایداری و مبارزه و تلاش بر تمامی مشکلات فایق آمده اند تا استقلال خود و کشورشان را حفظ کنند. در حال حاضر نیز که امریکا و حامیان تروریسم با تحریم های ظالمانه قصد شکست مقاومت مردم ایران را دارند و به دنبال آن هستند که بتوانند با فشارهای اقتصادی مردم را علیه حکومت منتخب خود آنها بشورانند که با مقاومت و ایستادگی ملت همیشه در صحنه کشورمان این حرکت ضد انسانی آنها به شکست منجر شده و روز به روز به سمت بهتر شدن شرایط داخلی و اقصادی پیش میرویم.
در این شرایط سران سازمان ضد میهنی مجاهدین خلق نیز تمام توان خود را در خدمت به ملت ایران به کار می برند به امید واهی که در این میان آبی برایشان گرم شود و به مطامع قدرت طلبانه خود دست یابند. سازمانی که دیگر نه قدرت نظامی دارد و نه نیروی جوان و یا پایگاهی در داخل کشور، توانی جز سعی در ایجاد آشوب و تشنج ندارد.
در همین راستا به طور مثال با دعوت از کامیون داران و کسبه برای اعتصاب عمومی بدنبال ایجاد آشو ب در کشور هستند تا بتوانند همراستا با دشمنان مردم ایران و حامیان تروریسم خود،راه را ادامه داده و آنها را تقویت نمایند تا بلکه بتوانند با خوابهایی که برای حکومت کشورمان دیده اند، با براندازی حکومت خود بر اریکه آن تکیه بزنند. تمام این راههای کثیفی که توسط سران فرقه رجوی و امپریالیسم برای سرنگونی حکومت اسلامی پیاده شده بود به شکست منجر شد و هیچکدام از این ترفندها جواب نداد و ملت ایران در برابر تمام این سختیها، در راه حفظ استقلال خود از پای نمی نشینند و این حرکت ملت ایران مشت محکمی بر دهان یاوه گویان سازمان ضد میهنی مجاهدین و حامیان تروریستی آنها زده است.
مریم رجوی که گذشته سیاهی در دشمنی با خلق ایران را درکارنامه خود دارد وملت ایران همواره به خیانت و قتل عام از او به ذهن دارند و ترور 17000 انسان بی گناه توسط مسعود ومریم رجوی هیچگاه از ذهن هموطنانمان زدوده نخواهد شد، امروز با عوام فریبی و حیله گری در صدد آن است که بتواند با حمایت مستکبران غربی حکومت بر همین مردم را بدست بگیرد و در این راه از هیچ خیانتی حتی فشارهای اقتصادی بر مردم ابایی ندارد و او که دریده و خبیث شده و تنها به منافع شخصی خود فکر میکند و در تلاش است لذا مردم ایران برای او هیچ ارزشی ندارند و تنها پیاده نمودن خواسته های خبیثانه اربابان حامی تروریستی اش میباشد تا بتواند با حمایتهای پوشالی آنها که یکبار به میخ میزنند و یکبار به نعل بتواند به حکومت ایران دست پیدا کند که مطمئنا نه تنها مریم عضدانلو (رجویسم) بلکه تمام حامیان مالی او که هیچ فکری بغیر از خیانت و جنایت و به تاراج بردن منابع کشور مان را در سر نمی پرورانند نخواهند توانست به این ارزوی دیرینه خودشان دست پیدا نمایند و این آرزو را به گور خواهند برد و هرگز و هیچ وقت ملت ایران تسلیم این جنایتکاران و حامیان تروریست نخواهند شد. این فرقه تروریستی گمراه به چشم خود پیشرفت و استقلال ملت ایران را می بینند و خواب آشفته شان آشفته تر می شود و آرزوهایشان را به گور خواهند برد.

خروج از نسخه موبایل