تناقض در گفتار و عمل بیرون زده از فرمان ده ماده ای مریم – قسمت سوم

ماده ۷
احترام به حقوق بشر و منع هرگونه تبعیض:
آیا در منشور حقوق بشر آزادی اندیشه جرم محسوب می شود؟ آیا تغییر مسیر و انتخاب راه جدید با فهم ودرک جدید توسط انسانی که راه تکامل را باید در پیش داشته باشد وهر لحظه باید در تحول و تکامل باشد و مدام گذشته و راه رفته اش را با دریافت های جدید بررسی نماید و کژی ها را به کناری وانهد و راه صواب را در پیش گیرد، مورد قبول سازمان است؟
تکلیف جدا شدگان را سازمان با کدامیک از معیارهای حقوق بشری روشن می سازد؟ آیا حق دارند آزادانه دریافتهای جدید خود را بیان نمایند و گذشته خود و سازمان را به نقد بکشند؟
آیا راه خروج از بن بست سازمان برای آنان باز است؟
آیا سازمان ممنوعیت شکنجه را که از اهداف حقوق بشر و کنوانسیونی ماموریت ممنوعیت شکنجه را بردوش دارد در مورد افراد بریده از سازمان اعمال می نماید؟
آیا افراد سازمان از آزادی حق طلاق و ازدواج برخوردارند؟ ازدواج خود شما با مسعود محصول یک طلاق و ازدواج اجباری و دیکتاتوری است چگونه این حق را می توانید برای دیگران قائل باشید؟
شما و مسعود از اراده ای آهنین برخوردارید و بر همه علائق خویش سیطره دارید و احساس و عاطفه در کنترل شماست برای همین شما زوج هستید و دیگران فاقد این کنترل و به دلیل عدم کنترل باید دور از هر احساس و عاطفه و علاقه ای با طلاق های اجباری مواجه گردند این است عدم تبعیض شما در رعایت حقوق بشر؟
پوشش یک دست زنان سازمان در همه احوال نشان از آزادی انتخاب پوشش آنان دارد؟
این آزادی ها برای سازمان مرگ است! پس مرگ فقط برای همسایه خوب است؟
بیایید مریم خانم مطابق رفتار و اعمالتان شعار دهید وبیش از این مردم و خود را نفریبید که شکنجه شدگان واسیران در بند سازمان ومحاکمه شدگان به اتهام خیانت به سازمان بی هیچ حق دفاعی برای داشتن وکیل و نبودن گوش شنوایی برای تظلم خواهی، گواهی بر نقض آشکار ادعاهای شماست.
ماده ۸
فرصت برابر اقتصادی:
آیا هم اکنون در امت وسط و جامعه آرمانی شما این فرصت برابر وجود دارد؟!
با کدام عملکرد گذشته و با چه مکانیزمی اجرای فرصتهای برابر اقتصادی توسط کسانی ایجاد خواهد شد که در یک جامعه کوچک و نمونه در آن نمودی ندارد. رانت شاخ ودم ندارد! هم اکنون رانت های در اختیار شما ومسعود را دیگران به خواب هم نخواهند دید. شما در ناز و نعمتید و سایرین با اندک امکانات و عدم دسترسی به اطلاعات! چگونه این عادات را شما ترک خواهید کرد که ترک عادت موجب مرض است. کسانی که برای اعضای خود این برابری را روا نمی دارند برای سایر شهروندان چگونه روا خواهند داشت؟ واین تبعیض پلکانی و طبقاتی تا ثریا کج بالا خواهد رفت.
ماده ۹
سیاست خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز و صلح و همکاری بین المللی و منطقه ای:
سرکار خانم مریم رجوی بفرمایند که در فقدان زمینه ها و شرایط صلح و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی از سوی بیگانگان، دیکتاتوری همچون صدام در کنار او خواهند ایستاد؟ البته برای رسیدن به قدرت قبلا چنین کرده اید در مسند قدرت چه خواهید کرد؟
آیا با هجوم به مرزهای میهن و تجاوز به این سرزمین امکان برقراری این ادعا وجود دارد؟ واصولا سرکارخانم امکان ایجاد تعامل و برقرای توازن منطقه ای را با چنین دیکتاتورهای متجاوزی خواهید داشت؟
با مرتجعینی که در کشورشان و با مردمشان جز با زبان زور سخن نمی گویند می توان تعامل سازنده داشت؟
با امریکای ناقض عهد و پیمان و قراردادهای بین المللی که خود سلسله جنبان بسیاری از تحرکات نظامی برای ایجاد بازار فروش سلاحهای از مد افتاده و آزمایش سلاح های جدیدخویش است و سایر همپیمانان او می توان به همزیستی مسالمت آمیز رسید؟ که همه بازارها و منافع را برای خویش می خواهند؟
آیا مریم فرو غلطیده تا گردن در باتلاق همکاری با امریکا امکان و قدرت به هم ریختن این معادلات ناعادلانه را در عرصه بین المللی دارد؟ با کدام پیش فرض های نا ممکن خویش و چه طرح نویی در خواهد انداخت؟
نوکری خواهد توانست منویات ارباب و ولی نعمت خویش را فرو گذارد؟
شعارهای بسیار خوبی در دنیا به دست زورگویان (به اصطلاح ابر قدرت های جهان)به مسلخ رفته اند و از محتوا خالی شده اند وجز پوسته ای برای فریب جهانیان باقی نمانده است که دلخوش کنکی باشد برای افکار عمومی و فریب مردم، نه مریم خانم این شعارها از محتوا تهی شده اند! به دست کسانی که ادعای آن را دارند. همچون خود شما که به آنها عامل نیستید. اگرچه شعارهای مقدسی است که شما اراده باطل از آن دارید!
ماده ۱۰
ایران غیر اتمی:
استفاده از انرژی اتمی الزاما کاربرد نظامی برای ساخت بمب اتمی ندارد و در بسیاری از صنایع وعلوم پزشکی قابل استفاده است و مزایای آن هم بر کسی پوشیده نیست واز طرفی بیشتر کسانی که سردمداران شعار جهان عاری از بمب اتمی هستند خود بزرگترین تولید کنندگان بمب های اتمی جهانند و اولین استفاده کننده از بمب!
اکنون آثار شوم بمب افکنی آنها بر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن باقی است. اگرچه ساخت بمب از منظر نگارنده مورد تایید نیست. ولی استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای را نفی نمی کنم.اما شما نه از سر نا آگاهی بلکه دقیقا برای خشنودی و رضایت خاطر عمو ترامپ همان عمو سام معروف خودتان و عمو نتانیاهوی مسلح به بمب اتمی هستید و بس.
هر چند سخنان گرم هم در آهن سرد ذهن ودل شما اثر نخواهد کرد، که خفته را می توان بیدار کرد. اما آنکه خود را به خواب زده را نمی توان! و آب در هاون کوبیدن است که شما را سر یاری این ملک و ملت نیست و جز به مطامع خود و نشستن بر کرسی خیالی ریاست جمهوری منصوب شده ی از پیش تعیین شده خود نمی اندیشید. پس باش تا صبح دولتت بدمد که ناکامی ها و همه شکستهایت ونقش برآب شدن نقشه هایت از نتایج سحر است.

خروج از نسخه موبایل