اندر نتایج یک نظرسنجی جهانی

سران فرقه رجوی، سالهاست که از حمایت های گسترده مردمی در داخل وخارج ایران دم می زنند و وقیحانه بر طبل میهن پرستی و مردم گرائی می کوبند.
یکی از سایت های اینترنتی، در یک نظرسنجی از 17 آبان تا 25 آبان ماه جاری، در مورد میزان محبوبیت انتخاب فرد شایسته جهت اداره کشور اقدام نموده بود.
اما نکته جالب اینکه، مریم رجوی در این نظرسنجی تنها 1%، از آراء را بخود اختصاص داد! که احتمالا همان 1 درصد هم از طرف کادرهای سازمانی اش بوده است.
خانم مریم عضدانلو! رهبر خودخوانده سازمان پرابتذال مجاهدین خلق! مسلما در هفت آسمان یک ستاره هم ندارد که به آن دل خوش کند! طی چندین سال که در ایران زندگی می کنم و تقریبا به دلیل پیشینه سیاسی ام، کمابیش از اخبار سیاسی جامعه و نظر طیف های گوناگون سیاسی مطلع می باشم، هرگز، تاکید می کنم، هرگز! مطلبی یا نقل قولی مبنی بر هواداری از فرقه رجوی نشنیدم.
مردم ایران، بسیار هوشمندانه عمل می کنند! به ریزترین عملکرد های مثبت و منفی هر گروه و شخصیت سیاسی، توجه خاص دارند! هرگز چشم و گوش بسته، از کسی یا گروهی حمایت نمی کنند. سران فرقه رجوی، کارنامه بسیار ننگینی در گذشته ایران داشته اند. امروز مردم ابدا از این گروه افراطی، حمایتی ندارند.
یک درصد محبوبیت! پس از نیم قرن سرکوب و خیانت، باز هم به نظر نگارنده، عدد زیادی برای مجاهدین است. لیاقت مریم عضدانلو و سایر سران سلطه گرش! عددی درمحدوده زیر صفر است.
با یکی از دوستان خارجه نشین، در مورد میزان محبوبیت مجاهدین در خارج از ایران، گپی دوستانه داشتم، ایشان که از ملاء خارج به خوبی مطلع بود، گفت: به یقین می توان گفت که مجاهدین در بین ایرانیان خارج، قطره ای محبوبیت ندارند! همه از این گروه افراطی و تک رو، که به جز خودشان، هیچ کس را قبول ندارند، نفرت دارند.
وضعیت داخل هم، با خارج نشینان، تفاوت محسوسی ندارد.
سازمان پر افتخار شما (پر افتخار در جنایت و شقاوت) را! سالهاست که مردم ایران نسخه اش را پیچیدند و شما را به زباله دان خائنان و مزدوران پرت کردند.
شما هم بهتر است به مسائلی چون، راه رفتن و لباس پوشیدن و نحوه آرایش و… که جزو مسائل شخصی تان است بپردازید!
شما که سالهاست رنگ خیابان های ایران را ندیدید و از وضعیت اجتماعی ایران خبر ندارید! چطور به خود جرات میدهید که درمورد سرنوشت مردم ایران نظر بدهید؟
با این همه ما مردم ایران،هیچ کینه و نفرتی ازشما نداریم و به چشم یک قربانی به شما نگاه می کنیم و به شما هم می گوئیم اول خود را از زندان رجوی آزادکنید و دنیای بیرون را ببینید، بعد قضاوت کنید که رجوی که بود وچه کرد؟ و بقیه چه کردند؟ هرگز در اتاق در بسته دنیا را قضاوت نکنید!
برای مردم، منابع مالی مجاهدین، مبهم و نامعلوم است! استقلال سازمان در درجه اول برای همگان زیر سئوال است! سازمان رجوی، استقلال مالی و ایدئولوژیک ندارد! باد به هر سمتی بوزد، مجاهدین خود را به آن سمت، کوک می کنند!
نیرویی که نه خاک دارد، نه مردم و نه منابع مالی مشروع و شناخته شده، چگونه از پس هزینه های سنگین آن هم در کشورهای اروپایی که در این کشورها در وهله اول منابع مالی می بایست مشخص باشد، بر خواهد آمد؟ آیا اینها برای دولتها و وزارتخانه های کشور و مالیات و سرویسهای امنیتی و قضایی و پلیس، جای پرسش و کند و کاو نیست؟ آیا در فرانسه می توان بدون برگه عبور وارد شد، مهمان جنگ طلب دعوت کرد و برای دقایقی نفرت پراکنی و مداخله در کشورهای دیگر، هزاران دلار خرج کرد و همه چیز را سیاه و به سلامت خاتمه داد، آیا باورش سخت نیست؟
مردم همه این لاپوشانی ها را می بینند و قضاوت می کنند! بارها گفتیم و باز هم می گوئیم:
بهترین سیاست، راستی و مردمی بودن است…
فرید

خروج از نسخه موبایل