خشونت علیه زنان در فرقه رجوی

از سال ۱۹۸۱روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان جهان انتخاب شد. و ۱۸ سال بعد یعنی در اکتبر ۱۹۹۹این روز رسما در مجمع سازمان ملل به عنوان” روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان” نامگذاری و تصویب شد. با این حال پس از گذشت چند دهه متاسفانه هنوز شاهد خشونت سیستماتیک علیه زنان در گوشه و کنار جهان و به ویژه در فرقه قرون وسطایی رجوی هستیم.
بله دوستان سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی اش تحت عناوین دروغین رهائی زنان و رفع ستم مضاف علیه زنان و ضرورت رهبری و ضرورت سرنگونی بیشترش خشونت گرایی و ستم مضاف علیه زنان را در مناسبات استالینی اش داشته و دارند.
مسعود رجوی با عنوان رهبری این سازمان با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم در گام اول زنان نگونبخت در تشکیلات را مجبور به طلاق و جدایی از فرزندان خرد سال شان کرد و در گام بعدی برای کشتن همه عواطف و احساسات خانواده و مهر مادری در آنان نشست های مغز شویی تحت عنوان عملیات جاری و غسل هفتگی را در مناسبات مخوفش براه انداخت که البته برای تحت فشار قرار دادن زنان این نشست های غسل هفتگی بطور روزانه برگزار می شود و آنها باید همه لحظاتی را که برای فرزندان و شوهر خود داشته اند و اگر در خواب هم چنین لحظاتی داشته اند تحت عنوان لحظات و تناقضات جنسی و بقول خودشان” لحظات جیم” باید بطور مکتوب نوشته و در نشست جمعی لایه تشکیلاتی خود در حضور مسئول نشست خوانده و بعد حاضرین در این نشست باید او را بخاطر داشتن چنین لحظاتی مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دهند.
مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی در حالی از حقوق بشر و رهایی زنان جهان و بویژه جنبش زنان ایران دم می‌زند و بطور فرمالیستی شورای رهبری و مسول اول فرمایشی را از زنان بر گزیده است که زنان حق آرایش، فکر کردن به ازدواج و تشکیل خانواده و داشتن فرزند و یا آنهایی که قبلا ازدواج کرده و فرزند دارند حق فکر کردن به فرزندان و شوهر سابق خود را ندارند. و زنان و دختران جوانی که فریب تبلیغات دروغین سازمان را خورده و به سازمان پیوسته اند حق ملاقات با خانواده شان را ندارند.
همچنین در تشکیلات استالینی رجوی زنانی که مخالف این افکار و اعمال خشونت گرایی علیه زنان در فرقه تروریستی رجوی بودند را سر به نیست کرده است زنانی همچون مینو فتحعلی و آلان محمدی وهما بشر دوست ودهها زن معترض دیگر که تنها بخاطر مقاومت و اعتراض علیه خشونت گرایی زنان در فرقه رجوی توسط شکنجه گران مریم عضدانلو کشته شدند.
حال با این اوصاف آیا خنده دار و مضحک نیست که این فرقه تروریستی زن ستیز و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه دم از رهایی زنان و حمایت از جنبش رهایی زنان بزند؟ از نظر بنده یکی از قربانیان این سازمان فرقه گرا و تروریستی هستم و از نزدیک شاهد خشونت گرایی سیستماتیک زنان در فرقه رجوی بودم؛ مریم عضدانلو رئیس جمهور مادام العمر فرقه تروریستی رجوی ابتدا قبل هر چیز و قبل از هر ادعای دروغی دراین رابطه بایستی بیاید این اعمال خشونت گرایی علیه زنان در سازمان را پاسخ بدهد.

خروج از نسخه موبایل