مسعود رجوی، شاخص تمام عیار بریده مزدوری – قسمت اول

فرقه بدنام و رسوای مجاهدین خلق بدنبال اعلام جدایی رحمان محمدیان بعد از 28 سال از تشکیلات جهنمی اش طبق معمول با جعل و سرهم بندی مشتی کاغذ پاره و برگه رسید پول مدعی افشای یک مزدور اسیر جنگی سابق شد. این شیوه کثیف و نخ نما شده در رابطه با تمامی اعضایی که بعد از جدایی مرعوب شانتاژ و تهدیدات و خودفروشی تشکیلاتی نشدند و تمام قد به افشای جنایات و خیانت این فرقه بدنام پرداختند اعمال شده است. در حقیقت سرکردگان این فرقه بدنام همانند دیگرفرقه ها بااین شیوه می خواهند عضو رها شده را در گذشته و درون خود همچنان بعنوان یک اسیر داشته باشند. تشکیلات فاسد رجوی در کنار فشارهای روحی و روانی سعی میکند با تطمیع مالی فرد جداشده را در خدمت اهداف کثیف جاسوسی و خبرچینی برعلیه دیگر جداشدگان بکار گیرد و بر همین اساس با فرستادن افراد خود و یا پیامک عضو رها شده را به دفتر فرا می خواند و در آنجا تلاش می کند او را در راستای اهداف اطلاعاتی به استخدام خود در آورد. براستی چرا فرقه رجوی اینقدر از افشای مناسبات داخلی خود وحشت دارد؟ چرا به عضوی که در مناسبات گوهر بی بدیل، مجاهد قهرمان، اسوه فداکاری ومقاومت می نامد به یکباره به محض جدایی باان همه سابقه مزدورمی گوید؟ براستی بریده مزدور کیست؟ در این مقاله اجازه می خواهم به این موضوع بپردازم تا مشخص شود سران این فرقه باتاکتیک فرار به جلو چه چیزی را میخواهند بپوشانند؟ با یک بررسی واقع بینانه و نه از روی عناد و تعصب به پروسه مسعود رجوی بخوبی به این پاسخ می رسیم که وی از ابتدای عضویت درسازمان مجاهدین بخاطر بی جربزگی و فرصت طلبی، شاخص تمام عیار بریدگی و مزدوری بوده است. که درزیر نمونه های ان را می اورم.

30 فروردین 1351
ساواک شاه ضمن اعلام اسامی 4 نفراز اعضای اعدامی سازمان مجاهدین خلق در رابطه با بریدگی و اعترافات و همکاری مسعود رجوی با ساواک توضیحاتی داد که در روزنامه های ان تاریخ منتشر شد. ساواک شاه درباره اعترافات مسعود رجوی و همکاری های وی با ساواک اعلام کرد که اطلاعات وی درباره کادرها و اعضای بازداشت شده و نشده بسیار ارزشمند بوده است و حتی کروکی مخفیگاه انها را به تفصیل بیان کرده است.ارتشبد نصیری رییس سازمان امنیت نیز در نامه ای که به دادرسی ارتش می نویسد مسعود رجوی را همکار ساواک دانسته است و اعلام کرده درجریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه بعمل اورده واطلاعاتی در اختیار آنها گذاشته است و از هرجهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور موثر و مفید بوده است. لذا به نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف مجازات را دارد بدین ترتیب با پیشنهاد عفو ملوکانه محمدرضاشاه، رجوی با یک درجه تخفیف از اعدام رهایی جست. هرچند بعد از انقلاب نشریات سازمان تلاش های برادر وی کاظم رجوی و فشارهای بین المللی را دلیلی برای اعدام نشدن وی دانسته اند، اما هیچگاه توضیح ندادند چرا این فشارهای بین المللی تنها باعث جلوگیری از اعدام رجوی شد ونه دیگر اعضا؟ البته لازم به یاداوری ست که کاظم رجوی بانام مستعار میرزا خود از خبرچین های ساواک دراروپا بود که بعدها به نمایندگی شورای ملی مقاومت (شورای دست ساز رجوی)در زمینه حقوق بشر از طرف مسعود رجوی منصوب شده بود. اعضایی که درجریان نشست های موسوم به طعمه بودند بخوبی بیاد دارند که مسعود رجوی بخاطراینکه ارزش های زندانیان سیاسی ازاد شده دراذهان دیگر اعضا را بشکند وانها را مطیع و برده خود سازد درهمان نشست ها عربده می کشید و می گفت دلیل ازادی وزنده بودن شما از زندان، همکاری شما با بازجوها بوده است. جمهوری اسلامی هرکس را که حاضر به خیانت نشد اعدام کرد و شما تفاله هایی هستید که بعد از همکاری و خیانت از طرف رهبر جمهوری اسلامی به سمت من پرتاب شدید. رجوی علنا می خواست بگوید هرکس در زندان اعدام نشده خیانت کرده است. درهمان دوران خیلی از زندانیان ازاد شده دراشرف بودند که از خود سئوال می کردند اگراعدام نشدن دلیل بر خیانت است، پس خود توهم اعدام نشدی(رجوی)! این اولین نمونه از بریدگی وخیانت ومزدوری مسعود رجوی است. درقسمت های بعدی به موارد دیگرخواهیم پرداخت تا مشخص شود چرا می گوییم رجوی شاخص تمام عیار بریده مزدوری ست.
ادامه دارد…
اکرامی

خروج از نسخه موبایل