کانون های موهوم شورشی رجوی

واقعا تاسف بار است. بعد از بقول خودشان پنجاه سال مبارزه با دو رژیم، این قایم باشک بازیها ثمره مبارزه آنهاست. واقعا اگر این صحنه ها و فیلم هایی که در مسخره بازار سیمای آزادی به خورد ملت میدهند واقعی هم باشند، بسیار غم انگیز و تاسف آور است. یعنی در تمام نیروها و هواداران شما کسی نیست، حتی یک نفر، که سینه سپر کند و بیاید در خیابانها و علنا شعارهای شما را سر بدهد؟
اصلا مسعود رجوی چرا خودت جلو نمیایی؟ مگر الگو و سمبل تو امام حسین (ع) نبود و بیست و چهار ساعته دم از امام حسین نمیزدی؟ مگر به میر حسین موسوی یاد نمیدادی که بیاید بیرون و جلوی تظاهر کنندگان راهپیمایی کند؟ تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمی برد و بیرون نمی آیی و جلو نمی افتی و شعار آزادی سر نمیدهی؟ مرگ حق است اما برای همسایه. الحق که دجال بزرگ بوده و هستی. نسخه پیچیدن برای دیگران خوب است ولی برای خود و اعوان و انصار از این نسخه ها نمی پیچی.
فکر میکنم که کلمه دجال را باید الحق به رجوی اتلاق کرد و مدال بی شرمی را بر سینه اش آویزان نمود. از مردم سوء استفاده کردن تا چه وقت؟ این همه سال با دروغ و ریا و نیرنگ نیروها را نگه داشتن با چه حربه ای و به چه بهایی؟ با سوء استفاده از واقعه عاشورا و مبارزه امام حسین علیه یزید اینگونه یاد می شد که در خط مقدم مبارزه با دیکتاتور دوران خود بودند و بقول رجوی پیشتاز بودند. من نمیدانم چرا از این لالائیها که بلد بود برای خودش نمی خواند تا خوابش ببرد و فقط برای اعضا و هواداران خرج می کرد؟
اسم اینگونه مسخره بازیها و شارلاتان بازیها را باید دجال گری نامید و لاغیر. چون رجوی خیلی تلاش میکرد که با بیان و نشان دادن نقطه بیرون از خود این موضوع را از روی خود برگرداند و واقعیت را وارونه نشان بدهد. باید اذعان نمود که الحق که نمونه همانند مسعود رجوی در تاریخ ایران بسیار نادر و کمیاب است. در حیله گری و مکاری فعلا کسی روی دست او نیامده است (حداقل من اطلاعی ندارم اگر شما مطلع هستید مرا هم در جریان قرار دهید).
امیدوارم که هم اعضا و هم هواداران این فرقه مرگبار که در گرفتن جان و مال مردم هیچ ابایی ندارد همه مطالعه نمایند و آشنایی پیدا کنند و هم خود را نجات دهند و هم عزیزان خود بویژه جان فرزندانشان را و گول شعارهای زیبا و قشنگ آنها را نخورید که الان خود را نماینده خدا روی زمین و نماینده مردم در پشت دوربین های تلویزیون میدانند. رجوی آدم تعادل قوای محض است و بس. مگر شعارهایش در اشرف را فراموش کرده ایم که چگونه از ماندن اشرف شعار میداد و بعد که دید هوا پس است در یک چرخش آمریکایی پسند دستور تخلیه اشرف را داد و همه را از یک قتل گاه به قتل گاه دیگر کشاند.
بنابراین هوشیار باشید و هوشیار کنید هر آنکس را که فکر میکند باید برای نیل به آزادی رفت و به فرقه رجوی ملحق شد. این بدترین چیز ممکن است و دست کمی از یک عملیات انتخاری ندارد، باور کنید که ندارد. تمام کسانیکه از سازمان جدا شده اند شاهدان حاضر در این صحنه هستند و هر کسی که امکان ملاقات یا مصاحبه با آنها را دارد سوال کند و به حقایق این فرقه مرگبار پی ببرد.
و من الله التوفیق
بخشعلی علیزاده

خروج از نسخه موبایل