پیام آقای جمشید نظری به بچه های اسیر در آلبانی

با سلام من جمشید نظری هستم، خسته نباشید می گویم به تمام برادرهایم که در آلبانی هستند، خواسته من این است که قبل از اینکه مثل آرش (منظور آرش پورغلامی که به دلایل نامعلومی امسال در اشرف 3 کشته شد) دیر بشود، به خودتان بیائید و چند دقیقه برای خودتان وقت بگذارید و نمی خواهم مثل ربات، حرفهائی که به دهن شما می گذارند، به زبان بیاورید، خودتان اراده کنید می توانید هر کاری بکنید و بیرون بیائید، خودتان را نجات بدهید از دست این فرقه ضاله…

خروج از نسخه موبایل