اعتصاب غذای یکی از جدا شده های فرقه رجوی در آلبانی

یکی از اعضای جداشده فرقه رجوی در آلبانی ضمن اعتراض به بی تفاوتی کمیساریای سازمان ملل به امور پناهندگان دست به اعتصاب غذای خشک زد.

مجید رجبی در گفت و گو با فراق، دلیل این کار خود را عدم توجه سازمان ملل به وعده هایی که هنگام ورود فرقه رجوی داده بود عنوان کرد و اظهار داشت: بنده ۲۰ روز است که اعتصاب خود را آغاز کردم و در این مدت دچار بیماری های مختلف معده و گوارشی شدم ولی تا زمان دستیابی به حقوق قانونی خود ساکت نخواهم نشست. رجبی گفت: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آلبانی به هیچ یک از تعهدات خود عمل نمی کند و به نوعی دست نشانده فرقه رجوی است.
علی اکرامی، یکی از فعالان انجمن نجات کشور در این باره نوشت: وضعیت جسمی رجبی به دلیل اینکه در طی این مدت فقط از آب استفاده می کند وخیم است. مجید رجبی درپاسخ به علت دست زدن به اعتصاب غذا می گوید ما توسط کمیساریا از عراق به آلبانی آورده شدیم، پس کمیساریا مسئول حل وفصل «استاتو» واخذ حق قانونی پناهندگی ما است.
رجبی اضافه کرده است: «من به عنوان یک عضو جداشده از فرقه رجوی درخواست دارم که کمیساریا ما را به یک کشور دیگر اروپایی انتقال دهد. تمامی اعضایی که در آلبانی هستند به لحاظ جسمی و روحی وضعیت بدی دارند. من تا زمانی که «استاتوی» ما به رسمیت شناخته نشود، پرونده و کیس ما به اتحادیه اروپا احاله نشود به اعتصاب خود ادامه خواهم داد. من در حال حاضر به کمک سرم زنده هستم، متاسفانه کمیساریای سازمان ملل و دولت آلبانی دریک توافق ننگین و شرم آور با سران فرقه رجوی به دنبال نابودی فیزیکی یا تسلیم وبازگرداندن ما به تشکیلات جهنمی رجوی هستند.
مسئولین فرقه رجوی که از اعتصاب غذای من و پیامدهای آن به شدت وحشت زده شده اند درطی روزهای گذشته با فرستادن نفر و پیشنهاد رشوه های مالی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهم ولی من دست رد به سینه آنها زدم و حاضر به پذیرش ننگ بازگشت مجددا به مناسبات ضدانسانی نشدم.
درهمین جا لازم می دانم از تمامی دوستان جداشده ساکن آلبانی که به رغم فشارهای ضدانسانی فرقه وتهدیدات مختلف به حمایت از من پرداختند تشکر کنم. ما هیچ راهی جز اتحاد وهمبستگی نداریم، ما باید به هرترتیب و با هرشیوه صدای خودمان را به گوش افکارعمومی جهانیان و وجدان های بیدار حقوق بشر برسانیم. مریم رجوی می خواهد باهمدستی عناصر خودفروخته در کمیساریا و دولت آلبانی ما را تحت فشار قرار داده و مجبور به تسلیم نماید ولی ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.
سختی و فشار باعزت را بر راحتی و تسلیم با ذلت ترجیح می دهیم. فرقه رجوی نمی تواند اراده ما را درهم بشکند.اتحاد وهمبستگی رمز ماندگاری و پیروزی محتوم ما است. بی شک فرقه ضدبشری رجوی که پروسه ریزش نیرو و چشم انداز فروپاشی تشکیلات جهنمی آن استارت خورده است چاره ای جز تسلیم در مقابل عزم و اراده آهنین جداشدگان آلبانی نخواهد داشت.»

خروج از نسخه موبایل