دروغ های وقیحانه فرصت طلبان و خائنین به وطن در مورد سیل در گلستان

انگار فرقه رجوی منتظر و مترصد سوژه جدید بود تا با توسل به آن بتواند وسیله سرگرمی و تفریح برای نیروهای افسرده و تحلیل رفته خود در آلبانی دست و پا کند. تا لااقل مدتی روح و روان مریم رجوی آسوده خاطر از خروج نیروهایش از جهنمی شود که توسط او و شوهر ملعونش برای آنها ساخته اند.
اینبار فرقه رجوی سیل گلستان و شهرهای جنوبی را ملعبه شایعه و دروغ سازی های خود کرده تا بتواند مایه انبساط خاطر اسیران شود و لشگر سایبری خود را فراهم و آنها را برای جنگ مجازی به کارزار حکومت ایران بفرستد.
آنها با شایعه سازی و دروغ پراکنی تلاش کردند تا رابطه بهم پیوسته ملت در مواجهه با وقایع طبیعی را انکار و وقوع سیل را ناشی از اعمال حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی نمایند، ترفند نخ نما شده ای که دیگر کاربردی نداشته و هرگز نیز نخواهد داشت. تا بتواند مسیر خدمت رسانی نهادها و مردم به حادثه دیدگان سیل را مختل نماید.
فرقه رجوی در شبکه های اجتماعی خود منافقانه در ذیل پست های دلسوزانه و همدردی مردم نفرت پراکنی نموده و با کینه دیرینه ای که از مردم در حمایت از انقلاب دارند در پی ایجاد اختلاف بین ملت و دولت از هیچ رذالتی کوتاهی نکردند.
در طول تاریخ حیات ننگین فرقه، سران آن همواره از افراد بمثابه طعمه در بر آوردن اهداف خیانت آمیزش سوء استفاده کرده و با دروغ و فریبکاری ذهن آنها را مشوش و از فکر کردن به میهن و خانواده تهی ساخته تا با این شیوه حس وطن پرستی را از دل و جان آنها بدزدد. فرقه در جریان سیل اخیر استان گلستان از این شیوه رذیلانه بهره گرفته است. به نمونه های از این فریب که در شبکه های دروغ پراکن خود ساخته اند توجه کنید.

ملاحضه می کنید این رخداد طبیعی که در اثر بارندگیهای شدید اتفاق افتاده، چگونه توسط فرقه با کمک فضای مجازی تبدیل به نشر اکاذیب شده و در صدد انحراف افکار عمومی است تا بتوانند عناصری را که هنوز در زندان های مخوف خود محبوس نموده را بیشتر از نظر ذهنی مسموم نمایند و به آنها چنین تلقین کند که ما هستیم که مردم را برای نجات هموطنانمان ترغیب می کنیم.
سپس مریم رجوی وارد معرکه شده و فرمان آتش را صادر می کند توجه کنید:

خروج از نسخه موبایل