اشک تمساح این مهمان بیشرم مریم رجوی

برابر اعلام رسانه های رجوی، جلسه ی” همبستگی با هموطنان سیل زده در اشرف ۳” در آلبانی تشکیل یافته و دیوید جونز نماینده ارشد مجلس انگلستان درآنجا گفته است:
” همدردی خود را در این دوران بسیار سخت و دردناک به شما و مردم‌تان تقدیم می‌کنم. ایران کشوری شکوفا است که از نعمت منابع طبیعی انبوه، برخوردار است. ولی دیده‌ایم که چه اتفاقی می‌افتد وقتی به ثروتهای زیست محیطی یک کشور احترام گذاشته نمی‌شود و در خدمت منافع تمامی مردم کشور قرار نمی‌گیرد. متأسفانه طبیعت، ضربه متقابل خود را وارد کرده. و شما وقتی که به ایران برگردید، کاری بسیار مهم در زمینه بازسازی بعد از این تراژدی را به‌عهده خواهید داشت”.
کجای کاری مردک!
اکثریت این قلعه نشینان نمیدانند که دردنیا چه خبر هست و جهان به کدام سو میرود.
این اکثریت محنت زده وشستشوی مغزی شده، ازاحساسات انسانی باید وشاید تهی شده اند واگر چیزی ازاین عواطف را نگه داشته باشند، قادر به بروز آن نمیباشند.
مریم هم با اصحاب کبارش، خدا خدا میکند که ثروت روی زمینی واکثریت مردم ایران از بین برود وآنگاه این خانم یا شوهر مجهول الوجودش، به کمک شما ها ایران را تصرف کرده وازمنابع زیر زمینی اش استفاده کرده و عقده های حقارت خود را خالی کنند.
پس تسلیت گفتن واشک تمساح ریختن شما برای مردم ایران بلا موضوع است و انبوه شستشوی مغزی شدگان ومریم هم که مصیبتی ندیده اند یا درک مصیبت نکرده اند که شامل عرض تسلیت باشند!
آقای دیوید جونز!
آیا شما این قول را بما میدهید که با کمک همکاران جهانخوار خود، مشکل اصلی را که عمدتا گرم شدن زمین به مباشرت شماهاست، حل کنید و مشکلات فرعی دیگر را که لایروبی قنوات و … باشند، بعهده ی این بردگان رجوی بگذارید؟!
خودتان گفته اید که درانگلستان با بحران بزرگ روبرو هستید وقادر بانجام کارهای زیادی نیستید وبنابراین این کمک ها برای ما ملت ایران را با جادو وجنبل انجام خواهید داد؟!
بازهم:
” شما با رژیمی روبرو هستید که نشان داده اهمیتی برای منافع مردمش قائل نیست. ما فعالیتهای رژیم را در کشورهایی مثل یمن و سوریه و لبنان دیده‌ایم که غم و اندوه فراوانی را در سراسر منطقه به‌وجود می‌آورد”.
قرار بود که سوریه وکم وبیش لبنان بعنوان تخته پرشی برای تصرف وقطعه قطعه کردن کشور ما ایفای نقش کند که ما نگذاشتیم وآیا این کار ما عیبی دارد وچگونه است که این کار افتخار آفرین وسنجیده، ایرانی ها را دچار غم واندوه میکند؟!
در یمن هم نیروی عمده ای بشمار نمیرویم وهمواره طرفدار حل مشکلات مردم این کشور از راه مذاکره بوده وهستیم.
دوباره:
” روح آزادی ایران، توسط شما ساکنان اشرف ۳ نشان داده می‌شود. شما نشان داده‌اید که به رغم تلاشهای آنها که در تهران هستند، شما در عراق پیروز شدید و من می‌گویم که شما الان هم پیروز می‌شوید”.
مریم و شرکای نزدیک و معدودش که با کارهای ضد بشری پرشمارشان نشان داده اند که ازاین روح- روح آزادی- تهی میباشند.
بقیه هم مسلوب الاراده ترین افراد روی زمین هستند و مقوله ای بنام آزادی را تجربه نکرده اند و بنابراین شما به جمیع آنها تهمت میزنید آقا!
ضمنا، ممکن است که شما شمه ای از پیروزی های آنها را درعراق توضیح دهید وآنگاه استدلال نمایید که چگونه ممکن است که این پیروزی ها را بمقصد قلعه ی مانز درآلبانی رها کردند؟!
شما ازسه نوع پیروزی درعراق، آلبانی وسپس ایران صحبت کرده اید و نتوانسته اید که یک رابطه ی منطقی بین این 3 پیروزی؟! غیر همجنس برقرار کنید ودراصل یاوه بافته اید!
مجددا:
” به دنبال شکست در نابودی اعضای مجاهدین با تهاجمات موشکی در عراق، رژیم دو توطئه تروریستی علیه آنها در آلبانی ترتیب داد. خوشبختانه این توطئه‌ها توسط مقامات آلبانیایی خنثی شدند و منجر به اخراج دو دیپلمات ایرانی از جمله سفیر، از این کشور شدند. به نظر من این امر تأکیدی است بر این واقعیت که مردم آلبانی مصمم هستند که تضمین کنند که تروریسم در اینجا جایی ندارد”.
هیچ سند ومدرکی از توطئه های ایران درآلبانی بدست نداده اید واگراز کار ناخوشآیندی درآنجا میتوان نام برد، بی عملی سفارت ما در آلبانی وآنهم در راستای کمک به خانواده های مشتاق ملاقات ویا جدا شدگان محتاج کمک است وما دراین خصوص، یک عالمه گلایه داریم!
گروهی ازخانواده های گرفتار باند رجوی

خروج از نسخه موبایل