ترامپ منتظر تلفن، بولتون منتظر اخراج، رجوی ها بار دیگر مستاصل و درمانده

یورنیوز در تاریخ 27 اردیبهشت 98 گزارشی با عنوان”یک مسئول دولت ترامپ : «آمریکا پای تلفن نشسته» اما خبری از ایران نیست” را درج نمود. در این خبر آمده است” یک مسئول بلند پایه دولت ترامپ روز جمعه با اعلام این مطلب یادآور شد: ایالات متحده پای تلفن نشسته اما هنوز پیامی از جانب ایران برای اعلام آمادگی به دعوت رئیس جمهور ترامپ جهت گفتگوهای مستقیم دریافت نکرده است.»
این خبرگزاری عکس زیر را در ارتباط با این خبر منتشر نمود.

رجوی ها که طینت شان وحشی، تروریست و خشن است و از خونریزی و جنگ به وجد می آیند، با بالا گرفتن تنش های لفظی بین مقامات ایران و آمریکا با دمُ شان گردو می شکستند و فکر می کردند که طغاری در حال شکستن است و بر حسب شغل کاسه لیسی برای اجانب و دشمنان ایران، در اوهام شیطانی خود جهان را به کام خود می پنداشتند و چشم امیدشان به جان بولتون جنگ طلب، ترامپ و امثالهم بود.

اما تغییر روند تحولات که حاصل ایستادگی محکم ایران و جا زدن کسانی بود که در واشنگتن هارت و پورت می کردند، رجوی ها را مستاصل کرد و بار دیگر همچون حمار در گل فرو مانده اند.
قیافه رجوی ها پس از پوچ شدن اوهام شان و پرپر شدن آرزوهای شیطانی شان باید خیلی دیدنی باشد!
صالحی

خروج از نسخه موبایل