از ترامپ هم جنگی در نیامد

بعد از کش و قوس ها و شانتاژ فراوان دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی در مورد آمدن ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه و اتهام زنی به ایران در مورد انفجارهای فجیره امارات و ادامه کار به اصطلاح تولید بمب هسته ای توسط ملیجک رجوی یعنی مهدی ابریشم چی و حمایت از جناح هار و جنگ طلب اسرائیلی برای همه روشن شد که مریم قجر تروریست سعی دارد باز هم روی مسئله جنگ آمریکا علیه ایران به تبلیغاتش ادامه دهد و از سناتورهای از دور خارج شده در سایت خود مبنی بر فلان سناتور در مورد جنگ این گونه گفته و یا فلان فرد تهدید جنگ را جدی می داند می خواهد فضای خاورمیانه را ملتهب نشان بدهد.
در اظهارات گذشته ترامپ که مدتی شاخ و شانه برای ایران می کشید به یکباره عقب نشینی کرده و دیگر خط و خطوط بولتون و … در مورد وقوع جنگ را دنبال نمی کند و عنوان می دارد که ما به دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم.
گفته های روز گذشته ترامپ در سفر به کشور ژاپن به خوبی نشان داد که دیگر تمام تبلیغات مریم قجر در مورد جنگ از بین رفته و باید این بار برای ترامپ اطلاعیه صادر کند که چرا شما خط مماشات و سازش را دنبال می کنید ما که هر کاری از جمله مزدوری و جاسوسی لازم بود برای شما انجام دادیم.
ترامپ عنوان داشت که ایران با همین رهبری فعلی شانش این را دارد که کشوری بزرگ باشد ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم و این را صریح می گوییم.
این حرف ترامپ از موضع رئیس جمهور آمریکا معنای بسیار زیادی دارد که نشان از عقب نشینی اولیه او می باشد و اینکه وی نمی تواند حکومتی مانند ایران را به لحاظ حمله نظامی از بین ببرد و به این اشراف رسیده است و در سخنرانی های قبلی خود هم به این مسئله اشاره نموده است.
حال باید به حال مریم قجر تروریست و شوهر فراریش گریست که تا کی و تا کجا قصد کینه توزی و دشمنی با مردم ایران را دارد ؟
البته باید به نکته دیگری هم اشاره کرد، سران فرقه رجوی برای اینکه دست بازی در تبلیغات داشته باشند به جعل اخبار دروغین رو آوردند: از جمله در اطلاعیه خود عنوان می کنند حرفهای ترامپ و واکنش های هراس آلود حکومت ایران!!!.
کسی نیست از مریم قجر سئوال کند که از ابتدا حرف رهبری و سران حکومتی ایران یکی بیش نبوده است که ما با دولت فعلی آمریکا هیچ وقت مذاکره نمی کنیم چون اولین عامل به هم زدن برجام خود آمریکا بوده و اوست که برای هیچ کدام از معیارهای بین المللی ارزش قائل نبوده است.
اکنون دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی برای اینکه چیزی در دست داشته باشد به تحریف اخبار می پردازد و عنوان می کند که معاون وزیر خارجه ایران برای گدایی مذاکره با کشورهای همسایه راهی کشورهای مختلف شده است!!!. حال برای روشن شدن این مسئله باید به این نکته اشاره کرد که اولین بار ترامپ عنوان کرد که من به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا شماره تلفنم را دادم که با من تماس بگیرند ولی ترامپ هر چقدر منتظر ماند دیگر خبری از تلفن نیست و مجبور شد برای انجام کارها از دفترش بیرون بیاید.
در ضمن برای اینکه ایران را پای میز مذاکره بکشاند از کشورهای عمان و ژاپن و آلمان و سوئیس و عراق و پاکستان درخواست نموده تا ایران را مجاب کنند پای میز مذاکره بیایند ولی چه خوب رهبری و سران حکومتی ایران جواب آنان را دادند و عنوان نمودند که مذاکره با دولت فعلی غرب امکان پذیر نیست.
باید به مریم قجر گفت قبل از همه غرب به دنبال ناز کشیدن از ایران است و شش کشور را ردیف کرده تا از موضع دوستی با ایران انجام مذاکره را امکان پذیر کنند. اگر قدری مریم قجر صداقت می داشت حداقل واقعیت های موجود در عالم سیاست را منعکس می کرد و اکنون اگر خبری از ترامپ را مبنی بر اینکه گفته ایران با همین رهبری فعلی شانس این را دارد و ….در سایت خود منعکس می کند بخاطر این است که مجبور شده چون این خبر بزرگ و بسیار بیرونی شده است و دیگر نمی توان آنرا مخفی کرد.
حال باید رجوی های مزدور برای ترامپ اطلاعیه صادر کنند که وی مزدور ایران می باشد و سیاست مماشات را دنبال می کند و اراجیفی از این مدل ، ولی چیزی که بسیار مشهود است به گل نشستن تز جنگ طلبانه رجوی ها با همکاری همه جانبه جناح جنگ طلب آمریکایی ، اسرائیلی و منطقه ای می باشد و می توان دریافت که مریم قجر چه حالی دارد و اکنون به دنبال راه حلی برای توجیه این کار ترامپ است که بتواند باز هم سر نیروهای خود را کلاه گذاشته و خودش را مبرا از هر اشتباهی بداند.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل