منتظران ترامپ و اعراب

عده ای سالمند از وطن دورافتاده و اسیر در چنگال آل رجوی ، پس از دلدادگی های رهبرانشان به این و آن رهبر سلطه طلب ، اکنون در انتظار الطاف دونالد ترامپ رئیس جمهور روان پریش آمریکا هستند!
اگر به چند خبر و شخصیت در این مورد در سایت های باند رجوی نظری بیافکنیم ، این انتظار و صبر انقلابی! در سایت هایشان موج می زند :

خروج از نسخه موبایل