پیام تبریک انجمن نجات به آقای بخشعلی علیزاده

امروز را زندگی کن
بخاطر تمام آنهایی که در کنارت هستند …
امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی
و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت
با خوشوقتی و مسرت فراوان، خبر ازدواج دوست گرامی مان آقای بخشعلی علیزاده را شنیدیم. انجمن نجات ضمن تبریک این اتفاق مبارک، آرزوی بهترین روزها را برای این خانواده محترم می نماید.

حقیقتا، پس از گذری پر التهاب از فراسوی کوچه و پس کوچه های روزگار، وصول پر معنای دوست عزیزمان آقای بخشعلی علیزاده به وادی عشق و آرامش، بسیار تبریک و تهنیت دارد.

خروج از نسخه موبایل