تبریک و شادباش به اقای بخشعلی علیزاده

به نمایندگی از خود و خانواده های چشم انتظار مرتبط با انجمن نجات گیلان ازدواج و پیوند شعف افرین دوست ، برادر و فعال انجمن نجات را به ایشان و همسر گرامی شان تبریک و تهنیت میگویم.
جسارت ایشان در تصمیم به جدایی از فرقه تبهکار رجوی و اقدام به کارزار و روشنگری علیه مناسبات فرقه ای در راستای رهایی اسیران دربند در حوزه خانواده بزرگ انجمن نجات بسیار ستودنی است و البته تصمیم به ازدواج و تشکیل نهاد مقدس خانواده که گام دیگری علیه مناسبات ضد خانواده رجوی است را صمیمانه به فال نیک میگیرم وبار دیگر مستحق تبریک میدانم.
با ارزوی بهترینها برای خانواده خوشبخت اقای بخشعلی علیزاده عزیز و گرامی
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل