تمام زورتان برای تظاهرات در بروکسل توسط مریم رجوی همین بود؟

فرقه رجوی بعد از شکست برگزاری شوی ویلپنت در فرانسه به این فکر افتاده بود که تظاهراتی را در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا برگزار نماید تا نشان دهد اگر نتوانسته در ویلپنت نمایش خود را برگزار نماید در خیابانهای اروپا این کار را انجام دهد ولی بعضی از کشورهای اروپایی عطای شان را به لقایشان بخشیدند و گفتند که ما حاضر نیستیم به شما اجازه برگزاری تظاهرات بدهیم به همین خاطر سران فرقه رجوی تصمیم گرفتند در پایتخت بلژیک یعنی بروکسل برگزار نمایند.

در این رابطه از طرف مریم قجر به همه دستور داده شد تا می توانند و از هر طریق ممکن برای این تظاهرات نفر از کشورهای مختلف جمع کنند و به عبارتی گفته شد که هر فرد باید هزار نفر را برای این کار در نظر بگیرد و هزینه هر چقدر شد را خواهند پرداخت. دستگاه تبلیغاتی رجوی در همین راستا سعی نمود با شامورته بازی و آوردن نفرات از کشورهای مختلف و نشان دادن اعلام حمایت این گونه فضا را به نفع خود تغییر دهند که امسال با سالهای گذشته بسیار فرق می کند. حرفشان این بود که ما به حمایت از تظاهرات هایی که در داخل کشور در حال انجام است دست به این کار می زنیم. کسی نیست از مسئولین فرقه رجوی سئوال کند که در کدام نقطه از ایران تظاهرات است که شما از آن اعلام حمایت می کنید ؟
با همه این حقه بازیها روز موعود یعنی 25 خرداد از راه رسید ولی چیزی که نمود بیرونی داشت عدم استقبال ایرانی های با غیرت در این تظاهرات ضد ایرانی بود. در ضمن نفراتی که در این برنامه از کشورهای مختلف جمع کرده بودند از چند صد نفر نمی گذشت و این یعنی تودهنی بسیار بزرگ به مریم رجوی. از طرف دیگر نفراتی که به حمایت از فرقه رجوی حرف زدند همان نفرات تکراری و قدیمی فرقه رجوی بودند و نفرات جدیدی به این گروه ضد ایرانی اضافه نشده بود و تمام حرفهایشان تکراری بود. مریم قجردر پیام خود گفت که اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد.
در ضمن در حرفهایش او باز هم به روده درازی پرداخته که دوران سرنگونی نزدیک است و یک سری شعر و شعار دیگر تحویل نفرات داد. ولی چیزی که نمود داشته این که همه کار و فعالیت و بسیج نیرو در اروپا و این همه برنامه تبلیغاتی و به کار گرفتن لابی های خود در اروپا! این بود تعداد نفراتی که در مراسم شما شرکت کردند ؟ اگر کمی دقت کرده باشیم در خواهیم یافت که چند صد نفر بیشتر نیستند و تمام زور فرقه رجوی در اروپا همین بود.
اکنون به رسم معمول باز هم قلم بدستان جیره خوار به صحنه آمده و اندر باب تعداد چند صد هزار نفری تظاهرات کاغذ سیاه می کنند تا نزد مریم قجر قیمت شان را بالا ببرند و از طرف دیگر به نیروهای پیر و پاتال خود در آلبانی روحیه بدهند و عنوان نمایند که ما چقدر نیرو در اروپا داریم؟ حال این نیروها که تعدادی کرایه ای هستند چه ربطی به سرنگونی خیالی رجوی دارند خود جای سئوال است.
در انتها مریم قجر باز هم به مانند سالهای گذشته بور شد و مراسمی که فکر می کرد می تواند استفاده تبلیغاتی ببرد به ضدش تبدیل شد چرا که دیگر دوران عوامفریبی شان گذشته است.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل