آقای رجوی چرا خودت نماندی؟!

عملیات 10 شهریور 92 را چه کسی هموار کرد؟

سایت فرقه را نگاه می کردم تصاویر تک تک آنهایی که در تاریخ 10 شهریور 92 کشته شدند را دیدم و در این رابطه خاطره ای که با بعضی از آنها داشتم به یادم آمد و صد بار لعنت گفتم به عامل این کشتار که جز مسعود رجوی کسی دیگری نبود. چرا که عمداً بعد از تخلیه اشرف تعدادی را در آن محل گذاشته تا قربانی بگیرد. رجوی اگر می خواست جلوی خونریزی را بگیرد از همان ابتدا ، وقتی دیگر ماندن در عراق چشم اندازی نداشت می توانست اشرف را تخلیه کند. اگر شرفی در کار بود و اعضایش را دوست می داشت می توانست خیلی زودتر نیروها را از عراق خارج کند از آنجائیکه کشت و کشتار برایش عادی است و با خون دیگران خودش را تامین و تغذیه می کند قربانی دادن برایش امر ساده ای است.
در تاریخ 10 شهریور 92 اندک نیروهایی را که جهت حراست و حفاظت اموال سازمان در اشرف باقی مانده بودند در ظاهر به دست نیروهای عراقی کشته شدند. اما در واقع شخص مسعود رجوی بود که آنها را به کشتن داد یعنی در حقیقت رجوی آنها را بی دفاع توی کشتارگاه برد.
توجیه رجوی بسیار بی پایه بود آنها ادعا کردند افرادی را که در اشرف باقی مانده بودند جهت حفظ و نگهداری اموال سازمان بود. رجوی بدلیل وسایل بی ارزش جان 52 نفر را گرفت برای چی ؟ راستش خودش بهتر از هر کسی می دانست در رابطه با وسایل داخل اشرف یک ریال هم گیرش نمی آید پس این حرفها مزخرفه ، اما وی سماجت به خرج داد خودش فرار کرد و یک تعداد افراد بی گناه را به کشتن داد.
تعدادی از همین شورایی ها در اورسورواز فرانسه طی نشستی به مریم گفتند بچه ها را از عراق بیرون بکشید اما سازمان زیر بار نرفت. به همین خاطر آقایان روحانی و قصیم از شورا خارج شدند. اگر یادداشت آقایان روحانی و قصیم را خوانده باشید به صراحت به مریم رجوی گفته بودند بچه ها را بیرون بکشید چرا که خون پای این موضوع خوابیده اما مریم قجر در جواب گفت مسئولیتش با من!
بالاخره کار به جایی رسید که هم مالشان را از دست دادند و یک دلار هم گیرشان نیامد و هم جانشان را.
مسعود رجوی کاملاً اشراف داشت که از قبال اشرف چیزی عایدش نمی شود. آقای کوبلر به رجوی گفته بود که فلان مبلغ را بگیرید از اشرف خارج شوید اما رجوی قبول نکرد. گفته بود از اموال اشرف چشم بستم ، حرفش این بود ما داریم جنگ مان را پیش می بریم!! به چه قیمت ؟ به قیمت خون افراد ؟ خودش در هر سر فصلی فرار را بر قرار ترجیح داده ، کسی هم نیست از او بپرسد چرا خودت نمی ایستادی؟ اگر راهت درست است چرا خودت پیشرو نیستی و مقاومت نمی کنی ؟ اگر تو مدعی به اصطلاح راه انبیاء و اولیاء است ، انبیاء و اولیاء جلودار جنگ ها بودند پا به فرار نمی گذاشتند مگر خون تو از بقیه رنگین تر است ؟ و …
آقایان قصیم و روحانی جرمشان این بود که به مریم قجر گفتند این خونها مسئولیتش به عهده کیه ؟ سپس دستگاه تبلیغاتی رجوی جار و جنجال راه انداخت و علیه این آقایان شروع به فحاشی کردند و به آنها تهمت زدند که جاده صاف کن حمله به اشرف هستند در حقیقت تنها کسی که جاده را برای حمله عراقی ها هموار کرده بود شخص رجوی بود و بس.
گلی

خروج از نسخه موبایل