همچنان بر طبل توخالی سرنگونی بکوبید

به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان این بار زهرا مریخی مسئول اول سازمان در اشرف سه به روده درازی پرداخته و حرفهایی زده که نشان می دهد آنان دست کمی از اربابان دروغگو خود یعنی رجوی ها ندارند.
این بار زهرا مریخی یکی دیگر از انتصابهای کشکی مسئول اولی سازمان که شارلاتان بازی را به خوبی از رجوی در رقص رهایی یاد گرفته به روده درازی پرداخت. رجوی فریبکار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان داشت صاحب اصلی انقلاب ما هستیم و رهبری انقلاب از ما دزدیده شده است و اکنون مسئول اول سازمان مدعی می شود که اگر حکومت ایران در شرایط بحرانی قرار گرفته و جنبش اعتراضی شکل گرفته به خاطر مقاومت سازمان یافته است ( بخوانید رجوی ها ) و دیگر حکومت ایران توان بازسازی خود را ندارد.
اما سئوال این است آیا زهرا مریخی نمی داند حرفهایی که می زند هیچ کدام درست نیست ؟ اگر این گونه است پس چرا باز به دروغ بافی خود ادامه می دهد؟ جواب سئوالات بسیار روشن است. خود رجوی در نشست های درونی عنوان می کرد که اگر ما در مورد سی خرداد عنوان کنیم دچار اشتباه محاسبه شدیم باید تا ته خط برویم یعنی اینکه خط مان از ابتدا اشتباه بوده است به همین خاطر هرگز نباید روی چیزی که عنوان داشتیم کوتاه بیائیم. اکنون زهرا مریخی کودن باز به نشخوار حرفهای رجوی پرداخته و عنوان می کند که اگر حکومت ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی دچار تنش شده عامل اصلی آن ما بودیم!!!. کسی نیست به او بگوید که شما در بازار سیاست اصلاٌ به حساب نمی آئید چه برسد به اینکه به تحلیل های شما گوش کنند. حکومت ایران اکنون با دشمن اصلی بقول شما امپریالیسم آمریکا درگیر می باشد و زیر شدیدترین تحریم ها قرار دارد ولی باز هم چنان عنوان می کند که در مقابل زورگویی غرب خواهد ایستاد اما رجوی چکار کرد وقتی نیروهای آمریکایی وارد عراق شدند و صدام سرنگون شد رجوی از ترس شلوارش را خیس کرد. این فرد همان کسی بود که قبل از حمله آمریکا شاخ و شانه می کشید و خودش را همه کاره و دوست صدام می دانست ولی به محض سرنگونی عنان از کف داده و مجبور شد دامن بپوشد و با خفت و خواری تن به خلع سلاح بدهد.
اگر منظور زهرا مریخی این است که این گونه حکومت ایران دچار تنش و در شرایط بد اقتصادی قرار دارد همان بهتر که دلتان را به این گونه مسائل خوش کنید این حرف هم بیشتر مصرف داخلی دارد چون عوامل ناآگاه و در غار مانده اعضای سازمان فکر می کنند با حرفهای زهرا مریخی دیگر کار تمام است و سرنگونی در دسترس است.
بهتر است به زهرا مریخی عنوان کنیم و در کله پوک وی فرو کنیم که شما دلتان را زیاد به ترامپ خوش نکنید چون در دوره اوباما که شما آنرا دوره استمالت و سازش می نامید بدتر از ترامپ علیه ایران دست به تحریم زده و موضوع ایران را به شورای امنیت برده بود پس دلتان را زیاد به ترامپ و بقیه جنگ طلبان خوش نکنید چون هر دو جناح شبیه هم هستند و هیچ فرقی به لحاظ عملکرد ندارند.
خنده دارترین قسمت حرفهای بی سروته زهرا مریخی در مورد رسم فدا و صداقت توسط رجوی ها می باشد. اگر کسی رجوی جنایت کار را نشناسد فکر می کنند که چقدر وی اهل مبارزه بود!!!. جهت اطلاع زهرا مریخی باید گفت رجوی در کدام سر فصل و مقطع تاریخی از خودش بهایی پرداخت ؟ هر موقع که زمان پرداخت بها می شد او اولین نفری بود که فرار می کرد تا مبادا آسیبی به او برسد. زن سومش یعنی مریم قجر هم همین طور و شاهد بودیم که در زیر بمباران آمریکا علیه عراق وی به همراه تعدادی از عوامل کاسه لیس اش به فرانسه گریخت تا مبادا آسیبی به خانم وارد شود.
واقعاٌ باید برای مسئولینی که این گونه حرف می زنند و پاچه خواری رجوی ها را می کنند متاسف بود که چقدر راحت روی واقعیت های موجود مناسبات و تشکیلات رجوی خاک پاشیده تا چند صباحی به رده پوشالی که رسیدند ادامه بدهند.
ایکاش زهرا مریخی برای یک بار هم شده با داخل کشور تماس می گرفت و نظر مردم ایران را در مورد سازمان مجاهدین سئوال می کرد که آنان را به چه چیزی می شناسند ؟ آنان چقدر خیانت کردند و هرگز ترورها و جنایت هایشان را فراموش نکردند. اگر زهرا مریخی مدعی این می شود که سازمان مجاهدین نقطه امید مردم ایران و نیروی محوری جبهه خلق و آزادی است دروغی بیش نیست چون رجوی ها حتی در رابطه با خانواده های اعضای خود چنان خیانتی کردند که در داخل کشور شما را خیانت کار می دانند چه برسد به بقیه مردم که اکنون شاهدند چگونه مریم قجر برای جناح جنگ طلب آمریکایی کاسه لیسی می کند و کتاب کشته هایشان را به رسم یادگار به آنان می دهد البته در محتوا هیچ فرقی وجود ندارد سیاست آمریکا حمایت از تروریست ها در سراسر جهان بوده که اکنون به حمایت از رجوی های تروریست می پردازد ولی چیزی که زهرا مریخی قادر به درک آن نیست غرب کلاه گشادی سر رجوی ها گذاشته است سازمان را از لیست تروریستی خارج نموده و شما را به کشوری فرستاد که دیگر دستان از کشور ایران کوتاه شود و اشرف دیگری برای شما ساخت تا بقیه عمرتان را به این خوش کنید که هزار اشرف بسازید و شعار سرنگونی سر بدهید. اکنون زهرا مریخی با وقاحت تمام عنوان می کند که اشرف سه خانه آزادی مردم ایران است!!! خدا را شکر عنوان نکرد که خانه آزادی مردم سراسر جهان است!! این خودش یک گام به عقب است از اشرفی که مهد آزادی خواهان جهان بودند اکنون به مردم ایران رسیده خودش جای شکرش باقی است.
خنده دارترین قسمت حرف زهرا مریخی این بود که عنوان داشت رهبران سازمان حاضر به پرداخت بها هستند و اینکه هدف ما سرنگونی است و برقراری آزادی و دموکراسی و برابری در ایران است!!! شما در درون چکار کردید که اکنون به بیرون خود می نازید ؟ شما حتی حاضر نشدید ذره ای به اعضای خود آزادی بیان و رفت و آمد و انتخاب بدهید بعد با وقاحت تمام مدعی آزادی برای مردم ایران می شوید این مدل آزادی بخوره توی سرتان. پیشکش خودتان ، مردم ایران به این گونه مدل آزادی نیاز ندارند.
اگر بخواهیم جمع بندی از حرفهای زهرا مریخی داشته باشیم تکرار همان شعارها و دروغهای اولیه سازمان است که هر مسئولی سعی می کند به شکلی آنرا بیان کند و اکنون می توان فهمید مسئول اولی سازمان هم هیچکاره است و چیزهایی که به او گفته می شود مجبور است آنرا تکرار نموده و تعدادی هم در بیرون با کف و دست زدن به فرد مورد نظر در بیان دروغ هایش انگیزه می دهند. باید گفت در عصر آگاهی و اینترنت مسئولین سازمان مغز خر خوردند که حاضر نیستند واقعیت موجود و کثافت کاری رجوی ها را افشا کنند.
سرنگونی حکومت ایران و رسم مزدوری و مسئولیت پذیری و دولا و راست شدن در مقابل غرب و دوستان منطقه ای پیشکش شما و مریم قجر باد. تا باشد روزی که دیگر کسی در آلبانی رمقی برای راه رفتن نداشته باشد و شما هم چنان بر طبل توخالی سرنگونی بکوبید.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل