جنایات مجاهدین هم‎چنان ادامه دارد

جنایات مجاهدین هم‎چنان ادامه دارد
روزانه ده‎ها درخواست جدایی از سوی اعضای مجاهدین به بقایای فرقه جنایتکار رجوی ارایه می‎شود و در مقابل، دست‎اندرکاران فریب‎کار و نیرنگ‎باز گروه تروریستی مجاهدین تمام تلاش خود را به‎کار بسته‎اند تا به هر صورت از خروج این افراد جلوگیری کنند.
به این منظور گشتاپوی رجوی زندان جدیدی را به نام خروجی در اشرف راه‎اندازی کرده و نیروهایی که دیگر به‎هیچ‎وجه حاضر نیستند زیر بار خدعه‎های دنباله‎های رجوی بروند، به آنجا منتقل می‎شوند و با رویکردی خیانتکارانه از آنها اسنادی مبنی بر ارایه کمک مالی، برخورد مناسب مجاهدین با آنها و هم‎چنین برگه‎های دیگری که افراد از متن آن اطلاع نمی‎یابند و برای عبور از خروجی و رسیدن به کمپ مجبور به امضای آن هستند، اخذ می‎شود.
این در حالی است که وجود کمپ تحت نظارت نیروهای امریکایی فرصتی را به‎وجود آورده است که هر روز کسانی که عمیقاً ماهیت فریبکار باند رجوی را درک کرده‎اند، به آنجا می‎گریزند و گشت‎های نامحسوس و موانعی که دستگاه گشتاپوی رجوی بر سر راه رسیدن به کمپ ایجاد کرده‎اند، تا کنون نتوانسته است جلوی این فرارها را بگیرد.
به نقل از ایران دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.