استمداد از نهادها، شخصيت ها و احزاب آزاديخواه و مدافع حقوق بشر

استمداد از نهادها، شخصيت ها و احزاب آزاديخواه و مدافع حقوق بشر

خسرو جان نثاران، کانون آوا، بيست و نهم سپتامبر
مدت زماني است که سازمان مجاهدين خلق ايران فرزندان اين مرز و بوم را تحت شگرد هاي فرقه گرايانه، به مسلخ خود کشانده و ساليان سال دور از يار و ديار خود به آنان وعده بهشت موعود و جامعه بي طبقه توحيدي و آزادي انسان هاي در بند را مي دهد.
از اين همه قربانيان نيز دو نفر از اعضاي خانواده من مي باشند. برادرم بهروز جان نثار ايران و خواهرم رعنا جان نثار ايران حدود 20 سالي است که در اين سازمان هستند و به دستور اين سازمان اجازه ندارند با خانواده هايشان رابطه داشته باشند.
ده ها بار مادر و پدر پيرم براي ديدن فرزندانشان به هر اقدامي دست زده اند، چندين بار به اروپا آمده اند و هميشه به شيوه هايي آنان را دست به سر کرده و اين مادر و پدر پيرم با پرداخت هزينه هايي نا اميدانه به ايران برگشته اند و نتوانسته اند فرزندانشان را ببينند.
من در اينجا اعلام مي کنم و از تمامي نهاد ها و شخصيت هاي مدافع حقوق بشر مي خواهم اين مادر و پدر را ياري کنند، اين سازمان بايد در اين مورد موضع بگيرد و جواب دهد.
مادر و پدر پير من در ايران در بستر بيماري سختي به سر مي برند و خواهان ديدار فرزندانشان هستند، به هر وسيله اي شده اين دو نفر يعني بهروز جان نثارايران و رعنا جان نثار ايران بايد بروند و به در خواست پدر و مادرشان آنان را در روزهاي آخر عمر ملاقات کرده و حق فرزندي را به جاي آورند و يا به صورت رسمي اعلام کنند چنين پدر و مادري ندارند.
من به عنوان فرزند کوچک اين خانواده تما م تلاش خود را براي حقوق انساني پدر ومادرم را به کار خواهم گرفت و اعمال ضد انساني اين فرقه را افشا خواهم کرد. مادر و پدر اين دو نفر، آنها را براي تحصيل به اروپا فرستادند تا انسان هاي ارزشمندي براي جامعه بشري باشند و افسوس که طعمه دام هاي سازماني گشته اند که هم اکنون به عنوان گروه تروريستي در مجامع بين المللي شناخته شده اند و نه راه رفت دارند و نه راه پيش و پايان کارشان را در عراق روز شماري مي کنند.
اگر بهروز و رعنا به دست رژيم ايران اسير و زنداني بودند، آن موقع صورت مسئله چيز ديگري بود، اما نقض حقوق بشر از سوي جرياني اعمال مي شود که خود مدعي طرفداري از حقوق بشر است و ادعاي آزادي مي کند.
در پايان اين نامه اعلام مي کنم که اين گروه تروريستي هر مارک و تهمتي را که مي خواهد به من بزند، و اين اراده من را در افشاي بيشتر اين فرقه تروريستي قوي تر خواهد کرد. از نهاد ها و شخصيت هاي مدافع حقوق بشر نيز خواستار رسيدگي به اين امر مي باشم.
با تشکر
مهندس خسرو جان نثاران
29.09.2005

خروج از نسخه موبایل