گزارش اوليه از کنفرانس مطبوعاتي”روابط صدام با تروريسم بين المللي” در لندن

گزارش اوليه از کنفرانس مطبوعاتي روابط صدام با تروريسم بين المللي در لندن
ايران اينترلينک، يازدهم نوامبر
روز گذشته دهم نوامبر جلسه کنفرانس مطبوعاتي روابط صدام با تروريسم بين المللي طبق اعلام قبلي در لندن برگزار گرديد.
در اين کنفرانس که شامل پخش فيلم های روابط صدام با فرقه رجوی و مدارک و فيلم هايي مربوط به شرکت گسترده عوامل رجوی در کشتار اکراد عراق در سال 1991 بود آقای آلن شوالرياس خبرنگار و محقق مشهور فرانسوی و نويسنده کتاب زنده سوزانده شده با اشاره به ماهيت سازمان مجاهدين خلق ايران تاکيد نمود که خطر افراد اين فرقه اي که دو سال قبل خودشان را در خيابان ها به آتش کشيدند قبل از هر چيز متوجه جوامع غربي است. افرادی که با مغزشويي رهبران فرقه دست به سوزاندن خود زده اند براحتي مي توانند دستور کشتار افراد بي گناه اروپايي و امريکايي را به اجرا در آورند.
اين جلسه که با استقبال خبرگزاری ها مواجه شده بود انعکاس هايي در مطبوعات را به دنبال داشت که از جمله خبرگزاری بي بي سي بخصوص به فعاليت های تروريستي عمال رجوی برای به هم ريختن جلسه اشاره نمود.
در اين جلسه حدود دوازده نفر از عمال شناخته شده رجوی به طرق احمقانه مختص خود فرقه سعي نمودند با اصرار بر اين که خبرنگار و… هستند وارد جلسه شوند. برگزار کنندگان جلسه که طبعا تک تک اين چهره ها را سال ها است که مي شناسند فقط اجازه دادند که سه نفر از اين افراد (يکي مدعی خبرنگاری بود و بچه يکي ديگر از عمال معلوم الحال رجوی مدعي وردستي وی و ديگری مدعي فيلم بردار بودن) وارد جلسه شوند تا چهره واقعي خود و رهبر فراری خود را به نمايش بگذارند.
رجوی به خيال اين که به اين ترتيب مي تواند فيلم کامل جلسه را بدست آورد تا اواخر جلسه در ارتباط با اين افراد به خط دادن و نظر گرفتن مشغول بود ولي وقتي در انتهای جلسه مسئولين اعلام نمودند که ويدئوي کامل جلسه برای خانم رجوی در اور سو اواز فرانسه ارسال خواهد شد (که امروز ارسال گرديد) و ايشان نيازی به مخفي کاری های احمقانه شان نداشته اند و ضمنا هويت اصلي اين سه در جلسه را اعلام نمودند، عمال رجوی پس از مدتي عرق سرد (که احتمالا ناشي از يادآوری گزارش هايي است که بايد بنويسند و توضيح افتضاحي که بالا آورده اند) شروع به جيغ و داد نمودند که البته اين مسئله مصادف بود با پايان برنامه اي که سه ساعت به طول انجاميده بود.
با معرفي اين افراد به پليس محل، آنها به سرعت از سالن به خارج از ساختمان راهنمايي شدند.
متاسفانه برطبق گزارش بي بي سي، نماينده راديو آمريکا در لندن که در جلسه حضور داشتند پس از خروج از ساختمان مورد ضرب و شتم عمال وقيح و معلوم الحال رجوی به سرکردگي زني شناخته شده بخاطر جرائم مختلف و از جمله فساد اخلاقي (قمرخانم چه اعزامي رجوی بزدل در آينده معرفي خواهد شد) قرار گرفت که مسئله از طريق مقامات اجرايي، مسئول امنيت شهروندان لندن، دنبال خواهد شد.
ما تاسف عميق خود از اين حرکت از سر درماندگي عمال رجوی در کشور بريتانيا را اعلام نموده و طبعا بعنوان برگزار کنندگان اين کنفرانس مسئله را در سطوح مختلف و از جمله مقامات مسئول حفظ امنيت جلسه لندن دنبال خواهيم نمود.
انعکاسات خبری اين جلسه متعاقبا باطلاع عموم خواهد رسيد
ايران اينترلينک
يازدهم نوامبر دوهزار و پنج

خروج از نسخه موبایل