سازمان مجاهدین خلق، برگی در بازی بین ایران و امریکا

سازمان مجاهدین خلق، برگی در بازی بین ایران و امریکا

برنامه خبری – تحليلی نيوزنايت تلويزيون بی بی سی، در برنامه شب چهارشنبه خود (27 دی) در گزارشی ويژه،به معرفی و بررسی وضعيت سازمان مجاهدين خلق پرداخت و به اينکه ايران و آمريکا ممکن است از اين سازمان به عنوان برگی در مناقشات سياسی بين دو کشور استفاده کنند.

برای مشاهده این برنامه تلویزیونی این جا را کلیک کنید.(فیلم به زبان انگلیسی است)

خروج از نسخه موبایل