“زيباري” از تصميم دولت عراق براي اخراج مجاهدین از اين كشور خبرداد

زيباري از تصميم دولت عراق براي اخراج مجاهدین از اين كشور خبرداد
هوشياري زيباري وزير امور خارجه عراق گفت كه‌دولت عراق تصميم خود را براي اخراج اعضاي سازمان مجاهدین از اين كشور گرفته است.
به‌گزارش خبرنگار سياسي ‌ايرنا،زيباري شامگاه چهارشنبه درمصاحبه مطبوعاتي مشترك با منوچهر متكي همتاي ايراني خود افزود : دولت عراق كميته‌اي را براي تضمين اجراي اين تصميم تشكيل داده است.
وي تصريح كرد : ما با چند كشور خارجي از جمله اروپا صحبت كرده‌ايم تا مجاهدین اخراج شده را اسكان دهند.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل