افشای طرح حمایت 5 میلیونی دروغین مردم فرانسه از فرقه مجاهدین توسط منتقدین و جداشدگان از سازمان مجاهدین

افشای طرح حمایت 5 میلیونی دروغین مردم فرانسه از فرقه مجاهدین توسط منتقدین و جداشدگان از سازمان مجاهدین
کانون آوا، چهاردهم می 2007
اكنون این جریان تروریستی براي تجديد حيات سياسي خويش در اروپا و خارج شدن از لیست گرو ههای تروریستی اتحادیه اروپا خود را آماده ي يك خيز بزرگ در فرانسه نموده و آنرا ضامن اين تجديد حيات خود مي داند. از همین رو تصمیم گرفته امسال درسومين سالروزعملیات پلیس ضد شورش فرانسه به قرار گاه اور که در 17 ژوئن 2003 انجام شد، با ادعای جمع آوری 5.000.000 امضای مردم فرانسه تحت عنوان «حمایت از ساکنان قرارگاه اور» در حومه پاریس آنرا سوژه یک شانتاژ تبلیغاتی دیگر قرار دهد.

خروج از نسخه موبایل