گامی دیگر برای حذف تروریستها از عراق

گامی دیگر برای حذف تروریستها از عراق
روزنامهی عربستانی الوطن/ احمد یاسین/ آنکارا، بیست و نهم سپتامبر 2007
(ترجمه از ایران دیدبان، سی ام سپتامبر 2007)
بر مبنای توافقنامهی امضاء شده بین بشیر أتالای و جواد البولانی وزیران کشور ترکیه و عراق، دو کشور متعهد شدند تا در زمینهی جلوگیری از فعالیتهای تخریبی، آموزشی، سرمایهگذاری و تبلیغاتی ِ گروههای تروریستی و نیز استرداد عناصر تروریست و تحویل آنان به دادگاه، با یکدیگر همکاری کنند.
جواد البولانی، وزیر کشور عراق در همین زمینه گفت: عراق تمام تلاش خود را برای همکاری با کشورهای همسایه در زمینهی مبارزه با تروریسم بهعمل میآورد و عناصر تروریستی را در خاک خود تحت تعقیب قرار خواهد داد.
وی ضمن تأکید بر اینکه یک کشور به تنهایی قادر نیست در مبارزهی با تروریسم موفق شود افزود: تعدادی از سازمانهای تروریستی در عراق حضور دارند از جمله حزب کارگران کردستان ، سازمان مجاهدین خلق ایران ، أنصارالسنه ، انصارالاسلام و… که حضور این گروهها برای ملت عراق و کشورهای همسایه منبع تهدید و خطر بهشمار میرود.
وی تصریح کرد: عراق نمیتواند اجازه دهد که سرزمین آن به پایگاه گروههای تروریستی تبدیل شده و سرچشمهی تروریسم و تهدید برای کشورهای همسایه بهشمار آید.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن