مجاهدین در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارند

"حسن روحانی" دبیر شورای عالی امنیت ملی دردیدار " کارن پینکستن " رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک گفت:ایران به تمام تعهدات خود در قالب بیانیه تهران و توافقنامه پاریس عمل کرده و در انتظار ایفای تعهدات اروپاست.

دد این دیدارروحانی بااشاره به برخوردهای دوگانه کشورهای غربی با مساله تروریسم، خواستار مبارزه بدون تبعیض جامعه جهانی با گروههای تروریستی شد و از برخورد دوگانه اروپا و آمریکا با گروه تروریستی مجاهدین انتقادکرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی را برای رایزنی و توسعه همکاری‌های ایران و بلژیک مناسب دانست و بر گسترش همکاری‌های دوکشور تاکیدکرد.

"کارن پینکستن"،رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک نیز دراین دیدار ضمن استقبال از توسعه روابط بلژیک و اروپا با ایران گفت:

ایران در مقطع فعلی در موقعیت خوبی قرار دارد.

"پینکستن" گروه مجاهدین را یک گروه تروریستی خواند و تصریح کرد که اتحادیه اروپااین گروه را در لیست گروههای تروریستی خود ثبت کرده است.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل