مجاهدین خلق

مریم رجوی کجاست؟

 مریم رجوی کجاست؟أنصاف لينا الحوراني/ مجله عربي سيّدتي
زمانيكه مسعود رجوي از ناحيه اعضاي سازمان احساس خطر كرد، به دنبال زني بود كه بتواند او را از اين مرحله سالم به در ببرد. زني همچون فرح ديبا همسر شاه سابق ايران. در همين اثنا عاشق مريم قجر شد و بعد از اينكه مدتي با او مراوده داشت، فيروزه بني صدر را طلاق داد و مريم را به عنوان شخص دوم معرفي نمود.
مجاهدين خلق براي شخصيت وي در بوق و كرنا كردند و او را به عنوان الهه و فرشته خوش خط و خال معرفي كردند و در جشنهاي موسيقي خود در غرب به تبليغ او پرداختند تا مردم را به او جذب كنند. از او يك شخصيت كاريزما ساختند تا از اين طريق زنان را به سازمان متمايل سازند. شيوع تفكر زنانه در سازمان باعث شد كه مسعود از يك سو آن را به عنوان سپري براي خود بداند و از سوی ديگر نگران اين باشد كه مبادا اين تفكر جاي ايده او را بگيرد.
زمانيكه زنان مراتب و مسؤوليتهايي را در سازمان بر عهده گرفتند، خشم هواداران را به همراه داشت و باعث جنگ و جدلي بين آنان شد و برخي از مردان از مجاهدین جدا شدند. آنان سوءاستفاده از زنان را در سازمان، استراتژي مسعود ميدانستند. ولي آيا خواسته هاي مسعود با بلندپروازيهاي زنانه مريم همگون خواهد بود؟
زماني كه فرانسويها او را به مدت دو هفته در سال 2003 ميلادي به اتهام استفاده از مقرش در پاريس (اوارسورآواز) به عنوان يك پايگاه حملات تروريستي بازداشت كردند، پليس فرانسه ناچار شد براي جلوگيري از خودسوزي اعضاي اين سازمان كه خود را جلوي اداره پليس و سفارت ايران در پاريس به آتش ميكشيدند، او را آزاد كند.
در اوايل دهه هشتاد ايران شاهد ترورهاي مسؤولان بلندپايه بود و انگشت اتهام به سمت مريم رجوي به عنوان شريك اصلي رهبري سازمان مجاهدين خلق دراز بود. او متهم به انجام عملياتهاي تروريستي بود خصوصاً بعد از اينكه ارتش آزاديبخش ملي به عنوان جناح نظامي اين سازمان تشكيل شد و او به عنوان جانشين فرمانده اين ارتش برگزيده شد.
قبل از اين كه حكم اعدام مريم صادر شود او از ايران گريخت و بعد از اينكه مناصب مختلفي را در سازمان داشت، شواري ملي كه سر تا پا غرق شخصيت او هستند، با اشاره مسعود رجوي، مريم را به عنوان ریيس جمهور آينده ايران برگزيد. با اين امر او مدير اجرايي ايدئولوژي نامعلوم رجوي شد و مناصبي را در ارتش و سازمان اشغال كرد. او ادعا كرد كه بيش از يك سوم اين سازمان را زنان تشكيل ميدهند. از طرف ديگر ايران او و مسعود را در ليست افراد تحت تعقيب قرار داد و اعلام كرد كه آنها را نخواهد بخشيد. مريم در حال حاضر خود را به عنوان رييس جمهور برگزيده ميداند و در شهرهاي مختلف جهان براي جمع آوري تأييد و پشتيباني از خود، تلاش میکند و اموالي را از هواداران سازمان جمع آوري ميكند. به اين اميد كه بتواند اتهاماتي كه در خصوص استفاده از نفت عراق به او زده شده را رفع و دفع نمايد.
مريم بدون اينكه توجهي به شهروندان و غيرنظاميان داشته باشد، اعضا و هواداران خود را به انجام عمليات تروريستي تشويق و ترغيب ميكرد و به اين روش انتحاري مينازد.
هر گاه عضوي از اعضاي اين سازمان تمايل به بازگشت به زندگي طبيعي را داشته باشد او را به جلسات هفتگي و مغزشويي تحت فشار رواني ميبرند و اين جمله را براي او ميخوانند تو براي يك زندگي معمولي و عادي آفريده نشدي! به مريم رجوي گوش كن تا جوابي براي مشكلاتت بيابي!
از جانب ديگر، مريم از طرف امريكا نيز تحت تعقيب قرار گرفته و از سال 1997 او و سازمانش را در ليست گروههاي تروريستي گنجانده است. در سال 2000 اتحاديه اروپا نيز پا جاي پاي سياست امريكا گذاشت. او مدام در نوارهاي ويدیويي ظاهر ميشود واز ژاك شيراك ميخواهد كه اموال سازمان را كه بعد از دستگيري اش توقيف كرده، به او برگرداند. او مدام حرف از 120هزار شهيد و نيم ميليون زنداني ميزند و به بوش چشم دوخته تا به حكومت ايران پايان دهد و حكومت را به او تحويل دهد. از سوی ديگر او قضيه اهواز را مستمسک قرار داد تا از اين طريق بتواند افكار عربها را به خود متمايل سازد؟!
مريم چه اسلوبي را پيش گرفته و از روي چه قانوني بر گروه خودش حكمفرمايي ميكند؟ او گاهي با عبارات تند و خشونت طلبانه، روحيه انتحاري اعضاي خود را مخاطب قرار ميدهد و از آنان ميخواهد كه ايدئولوژي مسعود را پياده كنند. او مرگ را تشويق و تحريض ميكند و آن را فضيلت ميشمرد و از سوی ديگر در غرب از شعارهايي همچون دموكراسي و لایيك دم ميزند.
گفته اند كه مريم زره مسعود رجوي است. او رهبر يك فرقه خودساخته است. او صفات يك رهبر فرقه طائفه گرا را داراست. او از يك جهت از شخصيت كاريزما بهره ميجويد و از سوی ديگر او و فرقه اش به اين معتقدند كه وسيله هدف را توجيه ميكند. علاوه بر اين او تعدادي از افراد را تحت پوشش جمعيت دانشجويان مسلمان ايران جمع كرده و عقلشان را تسخیر كرده. در ميان آنان از نابرابري جنسي داد بر مي آورد و از نحوه رغبت جنسي حقيقي صحبت ميكند و اين همان چيزي است كه اعضاي جداشده سازمان، مجاهدین را به آن متهم میکنند. تفاوت اين فرقه با فرقه ها و گروههاي ديگر در اين است كه خيلي خيال پرداز ميباشد و در فكر سيطره بر تمام ايران است؟!
بعد از اخراج از فرانسه، مريم و مسعود فراري، مدتهاي مديدي بر سر سفره صدام حسين، ریيس جمهور مخلوع عراق نشسته بودند. مريم بر اين باور بود كه با نقل مكان از فرانسه به بغداد، به دشمن مشترك خود و صدام حسين (حکومت ایران) نزديك خواهد شد. صدام نيز فرصتي را به او داد تا به تجاوزات خود ادامه دهد.
مريم بعد از سقوط صدام حسين كجاست؟ مرده؟ آيا او برگه برنده واشنگتن است؟ آيا او در غرفه اي از كاخ سفيد در بين اعضاي كنگره امريكا به سر ميبرد؟
مريم در آخرين پيامي كه از وي منتشر شد چنين ميگوید: اين اعتقاد من به واقعيت نزديك شده است كه امريكا دارد به اين نكته پي ميبرد كه راه حل اساسي با يك نيروي ايراني انجام پذير است.
از سوی ديگر دودي از اردوگاه اسرایيل پيداست و نشانگر اين است كه اين كشور قصد دارد سازمان مجاهدین و مسعودش را سر پا نگه دارد و از آن به عنوان يك ابزار فشار عليه ايران استفاده كند.
نيازي نيست كه به دنبال مريم، همپياله صدام حسين بگرديم. بوش با اين جمله كه كشورم تلاش مردم ايران را براي آزادي ارج مينهد جواب ما را داده است. و علاوه بر اين، وي سه ميليون دلار براي پشتيباني ازاين گروهها اختصاص داده است.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا